Szkolenie

Excel w controllingu personalnym

O szkoleniu

Główną wartością dodaną z tego szkolenia jest oszczędność czasu i bezbłędność przygotowywanych analiz, planów, budżetów i wskaźników. Dodatkowo usystematyzujemy informacje dotyczące poszczególnych wskaźników w obszarze personalnym. Dzięki wykorzystaniu Excel’a można bardzo wiele pracy uprościć i zautomatyzować. Raz przygotowane raporty czy analizy będą w prosty sposób uaktualniały się o nowe dane.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby raportujące na temat obszaru zasobów ludzkich, zarządzające zasobami ludzkimi oraz planujące i kontrolujące procesy i koszty personalne.

Program szkolenia

1.1 Kalkulacja kosztów i wskaźników z obszaru personalnego z zastosowaniem funkcji tekstowych, logicznych, czasy, wyszukiwania i statystycznych.

1.2 Wykorzystanie tabel przestawnych do analizy danych, budowania raportów, kontroli wykonania budżetów.

1.3 Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualizacji wyników analiz i zwiększenia czytelności raportowania.

Powyższe funkcje i tabele przestawne posłużą do następujących obliczeń i analiz:

2.1 Koszty w obszarze personalnym
• Koszty zatrudnienia pracownika
• Koszty rekrutacji
• Koszty selekcji
• Koszty wprowadzenia do pracy
• Koszty BHP
• Koszty szkoleń
• Koszty motywowania pozafinansowego
• Koszty ocen okresowych
• Koszty wynagrodzeń
• Koszty absencji
• Koszty fluktuacji

2.2 Sporządzanie budżetu kosztów zasobów ludzkich

2.3 Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym
• Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)
• Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)
• Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)
• Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)
• Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

2.4 Ogólne mierniki działu personalnego
• Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem
• Współczynnik obciążenia działu HR
• Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich
• Wskaźnik specjalizacji

2.5 Mierniki doboru pracowników
• Ogólny czas rekrutacji
• Ilość kandydatów
• Koszty rekrutacji i selekcji
• Czas pozostawania wybranego kandydata

2.6 Mierniki zatrudnienia
• Czas trwania zatrudnienia formalnego
• Koszt zatrudnienia formalnego
• Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

2.7 Mierniki absencji
• Wskaźnik utraconego czasu pracy
• Wskaźnik wykorzystania czasu pracy
• Wskaźnik absencji
• Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy
• Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji
• Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika
• Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji
• Wskaźnik godzin nadliczbowych

2.8 Mierniki szkoleń
• Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem
• Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń
• Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń
• Wskaźnik inwestycji szkoleniowych
• Odsetek przeszkolonych pracowników
• Wskaźnik kosztowy szkoleń
• Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych
• Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
• Mierniki terminowości szkoleń

2.9 Mierniki fluktuacji i rotacji kadr
• Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)
• Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)
• Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)
• Wskaźnik ruchu kadry
• Wskaźnik przetrwania (stabilizacji)
• Wskaźnik „Rookie”
• Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)
• Analiza kohortowa – krzywa dożycia

2.10 Mierniki dotyczące motywowania pracowników

2.11 Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac
• Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych
• Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych
• Mierniki kosztów płac

2.12 Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich
• Analizy statystyczne
• Analiza dynamiki
• Analiza struktury
• Analiza ABC
• Analiza XYZ
• Analiza ABC – XYZ

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 czerwca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 kwietnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 marca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
1200 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!