Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

O szkoleniu

Kurs pozwala uczestnikom osiągnąć ponadprzeciętne wyniki biznesowe w zarządzanych lub wykonywanych projektach. Każdy z bloków wiedzy buduje podstawy coraz lepszego zrozumienia koncepcji projektu jako skutecznego środka do osiągania celów biznesowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Podstawowych pojęć definiujących projekt i otoczenie projektu.
 • Prawidłowego posługiwania się narzędziami pozwalającymi na definiowanie celu, zakresu i pojedynczych czynności składających się na projekt.
 • Najważniejszych ograniczeń projektu i wie w jaki sposób połączyć je ze sobą tworząc ramy dla skutecznego zarzadzania całym przedsięwzięciem
 • Budowania zrozumiałego i kompletnego budżetu projektu.
 • Podstawowych zasad tworzenia harmonogramów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia powiązań z celami biznesowymi i ryzykami projektu
 • Podstawowych procesów i standardów zarządzania informacją i komunikacją zespołu dla pełnego cyklu realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • Prawidłowej interpretacji pojęcia ryzyka projektowego oraz proces zarządzania ryzykiem projektowym
 • Zarządzania relacjami w zespole i relacjami z klientem
 • Różnych metod prognozowania wyniku projektu

Po zakończonym szkoleniu uczestnik posiada umiejętności takie jak:

 • Samodzielnie identyfikuje i definiuje uzasadnienie biznesowe i kluczowe czynniki sukcesu dla nowego projektu
 • Definiuje bliższe i dalsze otoczenie projektu ustala i podstawowe założenia strategii zarządzania grupami interesariuszy
 • Wykorzystuje metodę Work Breakdown Structuring do prawidłowego zdefiniowania zakresu rzeczowego projektu
 • Tworzy kompletną mapę ryzyk i szans projektowych. Przypisuje odpowiednie charakterystyki i wiąże ryzyka z odpowiednimi elementów projektu. Tworzy strategię zarządzania kluczowymi ryzykami i szansami.
 • Zarządza budżetem w każdym z etapów cyklu życia projektu. Tworzy przejrzystą strukturę kosztów projektu, która ułatwia komunikację pomiędzy wszystkimi członkami zespołu projektowego.
 • Tworzy harmonogramy projektowe pozwalające na przejrzyste kontrolowanie kluczowych czynników sukcesu projektu.
 • Jako lider lub członek zespołu projektowego prawidłowo definiuje i egzekwuje zasady efektywnej pracy i komunikacji w grupie.
 • Wykorzystuje i świadomie łączy ze sobą tradycyjne i elektroniczne metody komunikacji.
 • Stosuje podstawowe techniki zarzadzania zmianą projektową. Prawidłowo identyfikuje współzależne obszary projektu i przygotowuje scenariusze implementacji zmian.
 • Przygotowuje prognozy finansowe projektu mając na uwadze cel i wpływ tworzonych analiz na podejmowane decyzje biznesowe.
 • Stosuje optymalną kombinację tradycyjnych (liniowych) i zwinnych metod zarządzania

Uczestnik po zakończonym szkoleniu świadomie wykorzystuje swoje nowe umiejętności w realizacji wielobranżowych projektów architektonicznych i budowlanych. Analizuje podstawy biznesowe przedsięwzięcia i określa najważniejsze ograniczenia i czynniki sukcesu.

Zrozumienie kontekstu i otoczenia biznesowego realizowanych projektów pozwala uczestnikowi szkolenia dostarczać wartościowe produkty tworząc jednocześnie długotrwałe relacje z klientami i użytkownikami.

Stosowanie najnowszych, zwinnych metodyk zarządzania projektem pozwala uczestnikowi szybko adaptować pracę zespołu do ciągle zmieniającym się warunków i skutecznie realizować złożone przedsięwzięcia budowlane.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przygotowane specjalnie pod kątem wyzwań, które spotykają w swojej codziennej pracy zarządzający zespołami lub aktywnie uczestniczący w realizacji projektów:

 • Specjaliści
 • Projektanci
 • Architekci
 • Kierownicy Budów
 • Koordynatorzy Budów
 • Menadżerowie Projektów

Praktyczny wymiar szkolenia uwzględnia specyfikę realizacji projektów w obszarze architektury i budownictwa. Nowe umiejętności uczestników przekładają się na skuteczność realizacji celów stawianych sobie przez branże takie jak:

 • architektura
 • usługi inżynieryjne
 • budownictwo
 • górnictwo i geologia
 • zamówienia publiczne
 • zarządy infrastruktury i nieruchomości

Program szkolenia

 • Podstawy zarządzania projektem
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Definiowanie ryzyk związanych z projektem
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie harmonogramem projektu
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie komunikacją i informacją
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
 • Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
 • Lean Construction - podstawy

Czas trwania

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorek i środę od godz. 08:00 - 14:30 łączna liczba godzin kursu to 13 godz. zegarowych.

Prelegenci

Łukasz Topoliński - Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami. Na każdym etapie dotychczasowej kariery zawodowej poznawał od strony praktycznej i wdrażał technologie składające się na środowisko projektu BIM. Rozpoczynał od tworzenia modeli przestrzennych projektów drogowych w ramach prac dla Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. i projekcie węzła drogowego Rzeszów Zachód. Następnie jako Project Manager wykorzystywał w trakcie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych najnowsze metody skaningu laserowego, wspomagania i sterowania maszyn budowlanych, modelowania i monitorowania postępu robót na poziomie BIM 4D i BIM 5D. Wchodząc w skład międzynarodowego zespołu menedżerskiego brał udział w implementowaniu środowiska BIM 5D na największym obecnie projekcie infrastrukturalnym w Europie: Obwodnicy Autostradowej Sztokholmu (E4 Stockholm By-pass). Właściciel firm działających w obszarze konsultingu oraz IT: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

40-555 Katowice

Rolna 43

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
1 500
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • parking
 • Dyplom ukończenia szkolenia, wyposażona sala komputerowa, niezbędne oprogramowanie.
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST
40-555 Katowice
Rolna 43
woj. śląskie
Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to nowa, dynamicznie rozwijająca się jednostka szkoleniowa prowadząca profesjonalne kursy oraz studia podyplomowe, zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Oferujem...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisy ON-LINE na kurs trwają do 03.05.2022 r.

Po zebraniu się grupy Organizator kontaktuje się w sprawie dopełnienia formalności związanych z zapisaniem się na kurs. Potwierdzeniem zapisu będzie wpłata zaliczki 100 zł. 

Kurs objęty jest dofinansowaniem ze środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) . Dofinansowanie może sięgać od 80% do 100% ceny usługi!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne WST
40-555 Katowice Rolna 43
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!