Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/facebook-w-instytucjach-panstwowych-samorzadowych-i-pozarzadowych-73689-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Facebook to jedna z najbardziej dogodnych i najtańszych form promocji instytucji państwowej, samorządowej lub organizacji pozarządowej. Mieszkańcy bardzo chętnie dodają do obserwowanych profilów strony związane z ich miastem, gminą lub powiatem. Również profile wielu organizacji pozarządowych cieszą się popularnością. Facebook pozwala docierać z wartościowymi informacjami do odpowiednich osób – wymaga jednak dużego wyczucia, wrażliwości oraz sprawnego działania. Facebook to medium „szybkie”, w związku z czym odbiorcy mogą oczekiwać błyskawicznych a zarazem oficjalnych odpowiedzi na swoje pytania. W przypadku Instytucji duże będą także oczekiwania w zakresie etyki. Niniejsze szkolenie ma na celu przygotować pracowników Instytucji do prowadzenia konta na Facebooku zgodnie z przepisami, w sposób interesujący i angażujący odbiorców, a zarazem tak, by wspierać osiąganie statutowych celów danej organizacji. Nowoczesna Instytucja nie powinna obawiać się mediów społecznościowych!

Cele szkolenia:

-Poznanie funkcji Facebooka, które mogą być wykorzystywane Instytucjach
-Poprawa jakości profilów Instytucji na Facebooku tak, by były zgodne z celami Instytucji i atrakcyjne dla odbiorców
-Nauczenie uczestników prowadzenia Facebooka zgodnie z prawem i regulaminem
-Uwrażliwienie uczestników na kwestie ważne w kontekście Instytucji, a więc organizacji mającej wzbudzać szczególne zaufanie publiczne

Korzyści szkolenia:

-Dokładne poznanie funkcjonalności Facebooka
-Zapoznanie ze specyfiką Facebooka w kontekście organizacji niekomercyjnej
-Przygotowanie do tworzenia ciekawych treści dla konkretnych grup odbiorców
-Poznanie możliwości związanych z obsługą klienta za pomocą Facebooka i Messengera
-Prowadzenie konta na Facebooku zgodnie z regulaminem i w granicach prawa

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury

Program szkolenia:

Określenie otoczenia oraz celów komunikacyjnych Instytucji

Przegląd dotychczasowych działań związanych z promocją Instytucji Uczestników (np. pod kątem turystycznym, inwestycyjnym) oraz z komunikacją wewnętrzną (np. z mieszkańcami, beneficjentami). Na tym etapie warto ustalić cele komunikacji, najbardziej pożądane grupy docelowe oraz kanały (media), które mogą okazać się najbardziej skuteczne.

Budowanie popularności marki Instytucji i zaangażowania na Facebooku

 • Korzyści z prowadzenia profilu Instytucji na Facebooku
 • Budowanie strategii obecności marki instytucjonalnej na Facebooku
 • Styl komunikacji na Facebooku
 • Algorytm – czyli co, kiedy i jak publikować, by zwiększać zasięg postów?
 • Jak pozyskiwać i angażować obserwatorów i fanów?
 • Stosowanie grafik i video na profilu Instytucji

Wykorzystanie Facebooka w praktyce Instytucji

 • Polskie Instytucje na Facebooku od zaplecza – przykłady
 • Wątpliwości prawne dotyczące aktywności Instytucji państwowych i samorządowych
 • Facebook Instytucji państwowej lub samorządowej a prawa obywatelskie
 • Instytucje a grupy na Facebooku – szanse i zagrożenia
 • Dyskusja na temat możliwości wykorzystania Facebooka do promocji Instytucji

Profesjonalna komunikacja z odbiorcami na Facebooku

 • Jak komunikować się na Facebooku z mieszkańcami lub innymi odbiorcami?
 • W jaki sposób reagować na pytania lub uwagi?
 • Jak odpowiadać na komentarze (i jak tego nie robić)?
 • Recenzje na Facebooku jako narzędzie budowania reputacji
 • Reagowanie na kryzysy i sytuacje sporne
 • Stosowanie procedur w celu sprawnej obsługi spraw zgłaszanych przez Facebook

Promocja płatna na Facebooku w organizacji niekomercyjnej

 • Podstawowe ustawienia reklamowe
 • Tworzenie reklam i wpisów sponsorowanych na Facebooku
 • Promowanie wydarzeń

Facebook w kontekście prawnym i organizacyjnym

 • Facebook a ochrona danych osobowych (RODO)
 • Wykorzystywanie materiałów mieszkańców lub innych odbiorców
 • Konkursy i ich regulaminy
 • Kwestie rozliczeniowe związane z działaniami płatnymi
 • Zgłaszanie problemów na Facebooku

Zakończenie: Podsumowanie, wnioski, odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych