Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/facility-management-czyli-nowoczesne-podejscie-do-zarzadzania-nieruchomosciami-nie-tylko-komercyjnymi-71882-id8

Informacje o szkoleniu

 • Facility Management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi


  ID szkolenia: 71882
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale Omega
  Dąbrowskiego 79 A/11
  60-529 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy dowiedzą się co to jest Facility management i czym on rożni się od zarządzania nieruchomością
Omówione podstawowe obszary działania Facility managementu
Wskazane zostaną obowiązki i prawa Facility managera
Przekażemy uczestnikom szklenia przewagi Facility managementu w stosunku do klasycznego zarządzania nieruchomościami i jakie to niesie korzyści.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających lub planujących zarządzanie nowoczesnymi obiektami budowlanymi, nie tylko biurowcami, ale także obiektami handlowymi (galerie handlowe), hotelami, magazynami logistyczne, zakładami produkcyjnymi, czy też nawet budynkami mieszkalnymi, szczególnie tymi nowoczesnymi.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

I. Co to jest Facility Management?

A. zarządzane nieruchomościami a Facility Management

B. zakres działania Facility Management.

II. Zagadnienia Prawne w Facility Management:

A. nabycie terenu i kwestie prawne, planistyczne, opłaty.

B. budowa/odbudowa/rozbudowa/rewitalizacja nieruchomości

C. wynajmowanie powierzchni,

D. umowy najmu i dzierżawy,

E. pozostałe elementy zarządzania.

III. Zagadnienia operacyjne w Facility Management

A. audyt dokumentacji nieruchomości

B. usługi w zakresie obsługi nieruchomości (sprzątanie, ochrona, konserwacja, portier, itp.)

C. regulaminy,

D. zarządzanie mediami.

IV. Utrzymanie techniczne:

A. specyfikacja zakresu prac serwisowych,

B. ochrona p.poż.

C. telekomunikacja i IT

D. parkingi

E. ochrona środowiska.

V. Property Management

A. zagadnienia prawne, wycena

B. podnoszenie wartości majątku/nieruchomości

C. wymagania techniczne dla najemców

D. plany remontowe i inwestycyjne

E. strategie bieżącego zarządzania, komercjalizacji

VI. Bezpieczeństwo i ubezpieczenia

A. zarządzanie operacyjne

B. procedury kryzysowe

C. wwakuacja (plany ewakuacyjne)

D. BHP

E. zabezpieczenie zdarzeń specjalnych tj. imprezy masowe, ataki terrorystyczne

F. rodzaje polis ubezpieczeniowych, rodzaje ryzyk i zarządzanie ryzykiem,

G. analiza potrzeb ubezpieczeniowych i wybór programu.

VII. Zarządzanie finansami

A. procedury finansowe

B. przestrzeganie zapisów umów

C. fakturowanie czynszu i kosztów wspólnych, rozliczenie kosztów wspólnych

D. Przygotowanie i realizacja budżetu

E. Nadzór nad realizacją budżetu.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

M. S - Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Facility Management, czyli nowoczesne podejście do zarządzania nieruchomościami nie tylko komercyjnymi