FAKTURA ELEKTRONICZNA – KONSOLIDACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH FAKTUR ORAZ FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

O szkoleniu

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.
Kto powinien wziąć udział?
całej kadry z działu księgowości

Program szkolenia

1. Konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych od 2014 r.:
a) likwidacja odrębnych przepisów wykonawczych,
b) kompleksowe uregulowanie problematyki fakturowania w ustawie o VAT).

2. Zalety i wady stosowania faktur elektronicznych.

3. Pojęcie faktury i faktury elektronicznej – ważna zmiana od 1 stycznia 2014 r.:
a) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w Dyrektywie 2006/112/WE,
b) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT obowiązujących do końca 2013 r.,
c) rozumienie faktury oraz faktury elektronicznej w ustawie o VAT od 2014 r.

4. Kryteria identyfikowania faktur i faktur elektronicznych:
a) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument wystawiony zgodnie z przepisami,
b) faktura (faktura elektroniczna) jako dokument zawierający dane wymagane przepisami,
c) rozróżnienie pojęcia wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury,
d) status faktury (papierowy) w chwili wystawienia, wysłania, otrzymania i przechowywania faktury.

5. Wymogi szczególne, którym powinny odpowiadać faktury elektroniczne:
a) zgoda nabywcy jako warunek stosowania faktur elektronicznych:
– formy zgody nabywcy na stosowanie faktur elektronicznych – ważna zmiana od 1 stycznia 2013 r.
– czy możliwa jest zgoda dorozumiana?
– zasady i konsekwencje prawne wycofania zgody nabywcy.
b) autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej,
c) integralność treści faktury elektronicznej,
d) czytelność faktury elektronicznej.

6. Metody zabezpieczania faktur elektronicznych oraz gwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:
a) metody o charakterze technicznym (informatycznym):
– format pliku elektronicznego będącego fakturą,
– bezpieczny podpis elektroniczny,
– system wymiany danych EDI,
– wskazówki praktyczne odnośnie konstruowania systemów informatycznych służących wystawianiu faktur elektronicznych oraz papierowych.
b) metody o charakterze organizacyjnym:
– procedury wewnętrzne dotyczące obsługi zakupów i sprzedaży,
– regulaminy fakturowania.
c) konsekwencje prawne wystawiania faktur nie gwarantujących autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury,
d) kto jest zobowiązany do zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – sprzedawca (wystawca) czy nabywca (odbiorca)?

7. Zasady przechowywania faktur elektronicznych oraz udostępniania ich organom podatkowym:
a) przechowywanie faktur elektronicznych na serwerach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
b) przechowywanie faktur elektronicznych na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju,
c) przechowywanie w formie papierowej faktur otrzymanych w formie elektronicznej,
d) obowiązki informacyjne względem organów podatkowych,
e) tryb i sposób udostępniania faktur na żądanie organów podatkowych,
f) wymóg bezzwłocznego poboru faktur,
g) wymóg przetwarzania danych na fakturach,
h) wskazówki praktyczne odnośnie przechowywania faktur oraz udostępniania ich na żądanie organów podatkowych.

8. Szczególne problemy dotyczące faktur elektronicznych:
a) data otrzymania faktury elektronicznej a moment powstania prawa do odliczenia,
b) korygowanie faktur a faktury elektronicznej,
c) faktury elektronicznej a problematyka anulowania faktury,
d) czy w przypadku ponownego przesłania faktury emailem / ponownego umieszczenia w systemie do udostępniania faktur konieczne jest oznaczenie jej wyrazem duplikat?

9. Inne problemy związane z fakturowaniem:
a) nowe terminy wystawiania faktur obowiązujące w 2014 r.:
– ogólne zasady wystawiania faktur,
– terminy wystawiania faktur w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym,
– faktury zaliczkowe,
– wystawianie faktur przed transakcją / przed zaliczką – nowe rozwiązania prawne.
b) nowy katalog danych, które powinna zawierać każda faktura (faktura elektroniczna),
c) zasady korygowania faktur (faktur elektronicznych):
– faktura korygująca a nota korygująca,
– korekty in plus i korekty in minus,
– korekta faktury a korekta deklaracji,
– korekty wsteczne i korekty na bieżąco,
– potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe przepisy obowiązujące od 2014 r.
d) faktura a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) faktura a moment powstania prawa do odliczenia,
f) nieprawidłowo wystawione faktury a ograniczenia w prawie do odliczenia u nabywcy.

10. Nowe regulacje dotyczące faktur obowiązujące od 2013 / 2014 r.:
a) likwidacja obowiązku umieszczania oznaczeń „kopia” / „oryginał”,
b) likwidacja obowiązku oznaczania faktur „Faktura VAT”,
c) problemy z wystawianiem faktur pro forma,
d) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
e) nowe terminy i zasady wystawiania faktur,
f) nowe problemy związane z wystawianiem faktur przed transakcją
g) faktury uproszczone,
h) zmiana zasad wystawiania faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 590 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
02 10 2015 - Poznań
09 10 2015 - Katowice

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Przeglądu Podatkowego”. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!