Szkolenie: FAKTURA VAT 2015 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/faktura-vat-2015-nowe-zasady-wystawiania-55308-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o podatku VAT, w szczególności poszerzenie i uzupełnienie aktualnej wiedzy o zmiany planowane od 01.01.2014 roku. Na szkoleniu zostanie przekazana praktyczna wiedza oraz zostanie wyjaśnione jak zmiany w zakresie podatków od towarów i usług wpłyną na prawidłowe rozliczenie podatku. Ponadto, uczestnicy uzyskają praktyczne informacje dotyczące stosowania e-faktur czy sposobów obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz minimalizacji odpowiedzialności karnoskarbowej.

Szkolenie skierowane jest do:

- osoby rozpoczynające pracę z fakturowaniem (początkujący przedsiębiorcy, asystenci, właściciele małych firm, menedżerowie,...),
- pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT,
- pracownicy działów zakupów przyjmujący faktury,
- pracownicy działów księgowości oraz działów finansowych, biur księgowych chcący uzupełnić i uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT.

Program szkolenia:

I. Nowe przepisy dotyczące kwestii związanych z obowiązkiem podatkowym i związanych z tym fakturowaniem;

Nowa zasada ogólna , czyli czynności podlegające opodatkowaniu, w tym czynności o charakterze ciągłym
towary i usługi w okresach rozliczeniowych
data wystawienia faktury a obowiązek podatkowy po zmianach
obowiązek podatkowy przy zaliczkach
warsztaty praktyczne – obowiązek podatkowy przed 01.01.14 i na nowych zasadach


II. Faktury 2014 z omówieniem zmian; w tym omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1485)

przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania dotychczas zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy; dot. art. 106a-q ustawy
rewolucyjna zmiana w zakresie terminu wystawiania faktur; zasada ogólna i przypadki szczególne
wystawienie faktury na rzecz kontrahenta państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, lub państwa trzeciego a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca – przykłady
fakturowanie sprzedaży wysyłkowej i WDT
fakturowanie sprzedaży zwolnionej od podatku
faktury zaliczkowe
samofakturowanie 2014
jakie elementy powinna zawierać faktura – obligatoryjne i fakultatywne
dostawa nowych środków transportu i transakcje trójstronne ( procedura uproszczona)
faktury wystawiane zgodnie z procedurami marży
faktury uproszczone
fakturowanie od kwoty brutto świadczenia
korekta faktury, nota korygująca
faktury elektroniczne 2014

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 399 - brutto

Cena zawiera:

- uczestnictwo w warsztatach, - autorskie materiały szkoleniowe, - analizę case studies, - serwis kawowy, - lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/388/faktura-vat-2014-nowe-zasady-wystawiania

Wydarzenie: FAKTURA VAT 2015 - NOWE ZASADY WYSTAWIANIA