Feedback - udzielanie bieżącej informacji zwrotnej i trudne rozmowy z pracownikami

O szkoleniu

W trakcie szkolenia kształtuje się umiejętność właściwego komunikowania się i tworzenia relacji za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, poprzez wyrażanie opinii, udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje skuteczną komunikacje, buduje plan rozmowy, 
 • analizuje czynniki utrudniające porozumienie ze strony nadawcy i odbiorcy,
 • zapobiega niezrozumieniu,
 • argumentuje w oparciu o fakty,
 • odróżnia fakty od opinii,
 • stosuje komunikat „ja”,
 • wykorzystuje technikę FUKO,
 • wyraża w sposób asertywny opinie i przekonania, uczucia,
 • wyznacza cele i je realizuje,
 • udziela i zbiera informacje zwrotne,
 • buduje zaangażowanie pracowników,
 • wspólnie poszukuje i wypracowuje rozwiązania,
 • definiuje problemy i reaguje w sytuacji konfliktu,
 • analizuje popełniane błędy i wyszukuje rozwiązań,
 • kontroluje swoje emocje i wpływa na emocje pracowników.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowanie jest do menedżerów, kierowników, osób zarządzających oraz wszystkich osób chcących poznać techniki skutecznej komunikacji, rolę feedbacku, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozmowami.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Zasady skutecznej komunikacji - czyli co robić, aby być właściwie rozumianym

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy,
 • analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy,
 • rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji,
 • sposoby przeciwdziałania niezrozumieniu.

MODUŁ II

Narzędzia komunikacji

 • odwoływanie się do faktów,
 • odróżnianie faktów od opinii,
 • komunikat „Ja”,
 • zadawanie pytań,
 • technika FUKO,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ III

Dopasowanie komunikatów do sytuacji

 • interakcyjny model kierowania pracownikami (styl kierowania – zespół –zadanie),
 • charakterystyka stylów kierowania (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący),
 • korzyści oraz zagrożenia wynikające z adaptacji poszczególnych stylów,
 • kluczowe umiejętności w każdym ze stylów,
 • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania.

MODUŁ IV

Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają

 • rola przepływu informacji dla efektywnego funkcjonowania organizacji,
 • znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów w kontakcie osobistym i zdalnym,
 • ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej oraz projektowej,
 • wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole
  i firmie,
 • rola komunikacji wewnętrznej,
 • nieformalna sieć wsparcia i jej znaczenie w życiu organizacji,
 • znaczenie umiejętności komunikowania się w codziennej pracy zespołu.

MODUŁ V

Narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych

 • jasne precyzowanie celów i określanie zadań – przekładanie celów na zadania,
 • rola werbalnych i niewerbalnych „sprzężeń zwrotnych”,
 • sposoby zbierania informacji zwrotnych (zachęcania współpracowników do otwartości i zaangażowania),
 • aktywne słuchanie (zadawanie pytań, parafrazowanie, sprawdzanie zrozumienia) jako sposób zbierania informacji  o pracownikach,
 • wspólne poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań,
 • pobudzanie kreatywności pracowników w procesie poszukiwania rozwiązań,
 • wypracowywanie i osiąganie porozumienia.

MODUŁ VI

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

 • analiza konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy z tzw. trudnym pracownikiem,
 • radzenie sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami – definiowanie problemu,
 • jak reagować w sytuacji konfliktu,
 • podejście proaktywne versus moje odpowiedzialności i obowiązki,
 • jak reagować w sytuacji wygórowanych oczekiwań drugiej strony,
 • analiza popełnianych błędów podczas rozmów, próby poszukiwania rozwiązań,
 • sposoby poszukiwania rozwiązań, prezentacja rozwiązania,
 • sposoby radzenia sobie z emocjami – własnymi i pracownika.

MODUŁ VII

Rozmowa służąca przekazywaniu informacji zwrotnych

 • etapy prowadzenia rozmowy z pracownikiem, budowanie planu rozmowy,
 • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów,
 • umiejętność argumentacji,
 • rozmowa rozwojowa, rozmowa oceniająca, rozmowa dyscyplinująca – podobieństwa i różnice,
 • analiza różnych sposobów prowadzenia rozmów w kontekście jej efektywności – poszukiwanie najlepszego z nich,
 • zabezpieczanie pracownika i siebie samego przed negatywnymi skutkami ubocznymi rozmowy (udzielanie wsparcia),
 • umiejętne panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami rozmówcy (radzenie sobie z trudnymi sytuacjami),
 • skuteczne informowanie o proponowanych formach wsparcia  – „plany naprawcze”.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!