Feedback z elementami feedforward

O szkoleniu

Organizowane przez nas szkolenia dla menedżerów poświęcone konstruktywnej informacji zwrotnej jako skutecznego narzędzia zarządzania efektywnością pracowników to wyjątkowo praktyczne kursy menedżerskie, które służą udoskonaleniu warsztatu lidera przyszłości. Feedback i feedforward to niezwykle przydatne narzędzia, ale tylko prawidłowe posługiwanie się tymi instrumentami może przynieść oczekiwane rezultaty – korektę zachowań, poprawę wyników, zwiększenie zaangażowania pracowników itp. Dlatego opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenia dla managerów „Feedback z elementami feedforward” koncentrują się na tym, co najtrudniejsze przy formułowaniu informacji zwrotnej i uczą, jak skutecznie unikać brzemiennych w skutki błędów w komunikacji z pracownikami. Wszystko to sprawia, że otwarte szkolenie menadżerskie poświęcone informacji zwrotnej to jeden z najczęściej wybieranych kursów z naszego katalogu profesjonalnych szkoleń.

Dlaczego warto wziąć udział?

Otwarte kursy „Feedback z elementami feedforward” zaprojektowane zostały przez naszych specjalistów z dziedziny zarządzania personelem jako nowoczesne szkolenia managerskie online oraz bardziej tradycyjne szkolenia stacjonarne ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” w obu tych wariantach koncentruje się na rozwijaniu kluczowych dla relacji lider – zespół umiejętności i kompetencji związanych z komunikacją, motywowaniem i zarządzaniem. W toku prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej Kursanci nauczą się m.in. biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami z obszaru feedback/feedforward, takimi jak: model STAR czy model GROW, a także umiejętnego wykorzystania w komunikacji wiedzy o stylach myślenia i działania DISC.

Kto powinien wziąć udział?

Ze względu na użyteczność, praktyczny charakter i doniosłe znaczenie informacji zwrotnej w rękach lidera szkolenie z kompetencji menedżerskich „Feedback z elementami feedforward” polecamy wszystkim kierownikom, niezależnie od poziomu ich doświadczenia czy stażu pracy. Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich to także doskonała inwestycja w rozwój i wzrost skuteczności kadry zarządzającej dla każdej nowocześnie zarządzanej firmy i instytucji. 

Program szkolenia

09:00 – 9:30

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – diagnoza, omówienie celów kursu i planowanych korzyści związanych z ukończeniem rozpoczynającego się szkolenia z kompetencji menedżerskich.

9:30 – 10:45

Moduł I. Feedback a feedforward – fundamenty

 • Różnice i podobieństwa w modelach feedback i feedforward. Analiza dotychczasowych doświadczeń Uczestników, czyli dlaczego tzw. kanapka już nie działa.
 • Wykorzystanie modelów feedforward i feedback do zwiększania poziomu realizacji celów biznesowych według teorii prof. Marshalla Goldsmith’a.
 • Style działania i myślenia DISC a feedback i feedforward.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna a style działania i myślenia DISC.
 • Motywowanie, delegowanie i korygowanie a style działania i myślenia DISC.
 • DISC a typologia rozwoju wg typologii opracowanej przez K. Blancharda (R4).

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł II. Feedback i feedforward – przygotowanie do działania

 • Struktura reaktywnej sesji feedbackowej (jak było i jest).
 • Struktura proaktywnej sesji feedforward (plan na przyszłość).
 • Profesjonalne przygotowanie lidera do rozmów (oddzielenie subiektywnego podejścia w profesjonalnej rozmowie z pracownikiem).
 • Relacja partnerska podczas sesji feedforward – jak o to zadbać?
 • Przygotowanie do rozmów – fakty, opinie, odczucia.
 • Przygotowanie celów rozmów feedbackowych.
 • Tworzenie scenariusza rozmowy.
 • Wybór kanału rozmowy – face to face, rozmowa telefoniczna, spotkanie online.
 • Zaproszenie pracownika na rozmowę feedback i feedforward.
 • Rola semantyki w udzielaniu informacji zwrotnej.
 • Uważność na zachowania rozmówcy – rola asesora w udzielaniu feedbacku z elementami feedforward.

13:00 – 13:45 Przerwa na obiad

13:45 – 15:00

Moduł III. Feedback i feedforward – skrzynka narzędziowa

 • Model STAR (situation; task; action; results).
 • Model PAR (problem; akcja; rozwiązanie).
 • Model GOLD (goal; outcome; learn; diffirent).
 • Model GROW (goal; reality; obstackles/options; way forward/ what’s next).
 • System wartości osobistych i zawodowych.
 • Arkusz feedbacku motywacyjnego (motywacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 • Arkusz feedbacku coachingowego.
 • Arkusz feedbacku korygującego.
 • Arkusz feedforward – zastanów się, opisz cel, zapytaj, podziękuj.
 • Arkusz planowanych rozwiązań SMART (specific; measurable; attractive; realistic).
 • Zasady dopasowania powyższej skrzynki narzędziowej do konkretnej organizacji, relacji i sytuacji.

15:00 – 15:15 Przerwa

15:15 – 15:45

Moduł IV. Feedback i feedforward – sytuacje trudne

 • Trudne sytuacje wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia sesji feedback i feedforward (pokolenie X, Y, Z – te same narzędzia, ale różne reakcje).
 • Sugestie reakcji na opór, stres, emocje, frustracje, wypalenie zawodowe i inne problemy.
 • Empatyczne elementy wywierania wpływu.

15:45 – 16:00

Zakończenie kursu. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Feedback z elementami feedforward” kończy się powtórzeniem najważniejszych zagadnień poruszanych w toku zajęć. Uczestnicy zajęć po zakończeniu warsztatów otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Czas trwania

09:00 - 16:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena 1
771
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 795 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r. oraz ponownie w 2022 r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - Jesteśm...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.

BUR, KFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa Widok 18/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!