Szkolenie: FINANSE DLA MENEDŻERÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-menedzerow-47603-id71

Informacje o szkoleniu

 • FINANSE DLA MENEDŻERÓW


  ID szkolenia: 47603
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Senator ****
  Wyzwolenia 35
  78-131 Dźwirzyno k/Kołobrzegu
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17-19.06.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godzin)

  Promocja cenowa! (*)
  5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2233,00 zł netto + VAT)
  7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (2186,00 zł netto + VAT)
  Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 17.05.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
1. Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie.
2. Stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym.
3. Prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu zarządzania finansami.
4. Optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach
Program:
przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania podstawowych pojęć z dziedziny finansów,
uczy sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych,
uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie.
Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę z zakresu finansów krótko, jak i długoterminowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:
gromadzić i analizować uzyskane informacje niezbędne do podejmowania decyzji,
wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania decyzji zarządczych,
ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,
wskazać zastosowanie narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do
Kadry zarządzającej pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego),
Kadry kierującej strategicznymi jednostkami biznesowymi,
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.

Program szkolenia:

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy:
1.1. Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów gotówkowych.
1.2. Analiza finansowej efektywności działań firmy:
wskaźniki płynności
wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta
wskaźniki sprawności (aktywności) działania
wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu
1.3. Analiza strategiczna otoczenia firmy.
1.4. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy.

2. Analiza inwestycyjna
2.1. Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu.
2.2. Wartość pieniądza w czasie
2.3. Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych
2.4. Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
metoda wartości zaktualizowanej netto ( NPV ),
wskaźnik bieżącej wartości kapitałowej netto ( NPVR ),
metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR i MIRR).
2.5. Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV
2.6. Źródła finansowania inwestycji.

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie.
3.1. Zysk a gotówka w firmie
3.2. Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
3.3. Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych.
3.4. Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe)

4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie
4.1. System informacji zarządczej
4.2. Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
analiza progu rentowności
analiza wrażliwości
4.3. Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą.

Informacje o prelegentach:

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych . W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2350 - zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie do pok. 1-os. dopłata 360 zł +VAT pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną uczestnicy mogą BEZPŁATNIE korzystać z AQUA PARKU (3-torowy basen sportowy, 3 x jacuzzi, kompleks 5 saun, basen z licznymi atrakcjami wodnymi tj.: podwodne bicze, przeciwprądy, kaskady wodne, strumienice, parasole z tryskającą z góry wodą oraz brodzik ze zjeżdżalnią dla najmłodszych) oraz profesjonalnej siłowni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: FINANSE DLA MENEDŻERÓW