Szkolenie

Finanse dla menedżerów i niefinansistów.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania.

W trakcie zajęć w bardzo przystępny i ciekawy sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości.

Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Forma prowadzenia zajęć
Prezentacja, przykłady, ćwiczenia, rozwiązywanie praktycznych problemów, studium przypadku.

Zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania.

W trakcie zajęć w bardzo przystępny i ciekawy sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości.

Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Nabyta wiedza: zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów.

Nabyte umiejętności: rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, zrozumienie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, umiejętność analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa, umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o kryterium opłacalności. Uczestnicy nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rachunkowości, kadra kierownicza pionów niefinansowych, pracownicy banków, wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Program szkolenia

1. PODSTAWOWE POJĘCIA FINANSÓW.
- Cele działalności przedsiębiorstwa.
- Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów.
- Metody i zasady rachunkowości.
- Bilans – szczegółowe omówienie.
- Rachunek zysków i strat – szczegółowe omówienie.
- Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow) – szczegółowe omówienie.
- Amortyzacja – pojęcie i zasady obliczania, wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
- Mechanizm korzyści podatkowej – efekt podatkowy kosztów.

2. OCENA WIARYGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PODSTAWY.
- Ocena przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej.
- Wskaźniki rentowności.
- Wskaźniki płynności.
- Wskaźniki efektywności.
- Wskaźniki zadłużenia.
- Analiza metodą Du Ponta.

3. JAK POWSTAJE ZYSK?
- Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie.
- Próg rentowności.
- Pojęcie jednostkowej marży brutto.
- Zastosowanie progu rentowności do podejmowania decyzji.
- Podejmowanie decyzji w oparciu o jednostkową marżę brutto.
- Znaczenie struktury asortymentowej sprzedaży.
- Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku – dźwignia operacyjna.
- Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań – dźwignia finansowa.
- Finansowanie kapitałem własnym a obcym.

4. PODEJMOWANIE DECYZJI KRÓTKOTERMINOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
- Kapitał obrotowy i cykl operacyjny.
- System zarządzania należnościami.
- Obliczanie kosztu należności.
- Rodzaje polityki kredytowania odbiorców.
- Zarządzanie zobowiązaniami.
- Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego.
- Utrzymywanie płynności finansowej.

5. PROCES TWORZENIA WARTOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
- Ekonomiczna wartość dodana (EVA).
- Koszt kapitału.
- Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
- Wartość niematerialna przedsiębiorstwa.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Stypendysta Fulbrighta w ramach programu Master of International Business Studies, University of South Carolina, Columbia, USA.

Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw a w szczególności takimi zagadnieniami, jak: analiza sprawozdań finansowych, biznes plan, finanse dla niefinansistów, ocena projektów inwestycyjnych, ocena wiarygodności kontrahenta, rachunkowość zarządcza, ustalanie kosztu kapitału, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie wartością firmy.

Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw a także dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wieloletni współpracownik Związku Maklerów i Doradców gdzie prowadził zajęcia z analizy finansowej na kursach przygotowujących do zdania egzaminów na doradców inwestycyjnych. Autor licznych artykułów i opracowań z dziedziny finansów. Prelegent na konferencjach naukowych. Współpracował z wydawnictwem WIG Press w zakresie tłumaczenia książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego na język polski.

Prowadził liczne projekty szkoleniowe między innymi dla: Anwil, Ball Packaging Europe Radomsko, Bosch Service, Citi Handlowy, Deloitte & Touche, Delphi, Frito Lay, General Motors Poland, GlaxoSmithKline, Imperial Tobacco, Kompania Piwowarska, Kostrzyn Paper, Kredyt Bank, Kronospan Mielec, Lentem, Metsa Tissue, Nationwide, Optex, Philip Morris, Philips Lighting Poland, Pliva Kraków, Polkomtel, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Handel Spożywczy, PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Real, Ruch, Siemens, Tesco Polska, Bakalland, Vattenfall, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 17 czerwca 2016
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 14 A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 10 czerwca 2016
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto****

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 maja 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna do dnia 31.05.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji.
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Zakwaterowanie: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia na preferencyjnych warunkach. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!