Szkolenie

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?

Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?

Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych?

Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?

Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?

Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?

Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?

W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?

Co daj menedżerowi ocena płynności finansowej?

Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?

Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?

Jak ocenić opłacalność planowanych działań?

Szkolenie prowadzi Ekspert w przystępny sposób mówiący o nie zawsze prostych sprawach, posiadający wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Kto powinien wziąć udział?
 • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
 • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych

Program szkolenia

PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY

W jakiej kondycji jest spółka?

 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy
 • Czym jest sprawozdanie finansowe
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 • Ustawa o rachunkowości a ustawa o podatku dochodowym

ZASADY RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA

 • Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich
 • Współczesna efektywność gospodarowania
 • Analiza wieloletnia i plany finansowe
 • Jak pomnażać zyski w firmie?

RENTOWNOŚĆ I ZYSK w firmie

Skąd się bierze zysk w firmie?

 • Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
 • Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?
 • Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
 • Struktura kosztów a wyniki osiągane przez firmę
 • Możliwe kierunki klasyfikacji kosztów
 • Zespół ?4? i ?5? ? czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów?

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO

W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

 • Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych

Zarządzanie kosztami w firmie

 • Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
 • Osiąganie progu rentowności
 • Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
 • W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 • Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji
 • Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
 • Modele analizy rentowności

KLUCZOWE POZYCJE BILANSU i zarządzanie zasobami

 • Analiza struktury majątku spółki
 • Możliwe źródła finansowania
 • Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania
 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
 • Wskaźniki zadłużenia i ich rynkowe znaczenie
 • Zasady finansowania majątku firmy
 • Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jaki jest koszt należności nieściągalnych?
 • Koszty windykacyjne
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Kapitał pracujący w firmie
 • Analiza sprawności gospodarowania
 • Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
 • Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki

CASH FLOW

 • Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie
 • Modele konstrukcji sprawozdania
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?

KLUCZOWE PYTANIA W PROCESIE ANALIZY SPRAWOZDAŃ PRZEZ MENEDŻERÓW?

Jak znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania menedżerów podczas analizy sprawozdań?

 • Jaka jest rentowność sprzedaży? zysk w stosunku do przychodów?
 • Jaki jest zwrot kapitału własnego – zysk w stosunku do kapitału własnego?
 • Jaki jest udział własny w finansowaniu – kapitał własny w stosunku do sumy bilansowej?
 • Jakie jest ryzyko utraty płynności – wielkość należności w stosunku do sprzedaży?
 • Jaki jest poziom kosztów finansowych w stosunku do zobowiązań – wielkość zobowiązań w stosunku do kapitału obrotowego?
 • Jakie są główne ryzyka w działalności firmy?
 • Jakie są moce strony jednostki?
 • Jaka jest odporność na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?
 • Co jeszcze można wyczytać w sprawozdaniu?

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Gdzie i kiedy

Ustroń 26 - 27 listopada 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Ustroń 24 - 25 września 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!