Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-menedzerow-niefinansistow-katowice-33909-id535

Informacje o szkoleniu

 • FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW - KATOWICE


  ID szkolenia: 33909
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Marketing, reklama, PR
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel CAMPANILE
  ul. Sowińskiego 48
  KATOWICE
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  Progress Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym.

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Szkolenie skierowane jest do:

prezesów zarządów, członków zarządów, członków rad nadzorczych, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, radców prawnych, pełnomocników, prokurentów, szefów biur obsługi zarządu, pracowników administracyjnych

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, Rozpoczęcie szkolenia

9.00 – 10.15 Istota i znaczenie sprawozdania finansowego z działalności firmy
• Ustawa o rachunkowości
• Kto odpowiada za sprawozdanie finansowe w firmie?
• Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w zakresie ksiąg rachunkowych
• Elementy sprawozdania finansowego
• Najczęściej występujące problemy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego


10.15 – 10.30 Przerwa na kawę, herbatę

10.30 – 12.00 Bilans i jego analiza
• Co to jest bilans i jakie zawiera informacje?
• Jak czytać bilans?
• Konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych – analiza pionowa i pozioma
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Analiza struktury finansowania aktywów
• Analiza powiązań aktywów i pasywów

Case Study: ANALIZA I INTERPRETACJA BILANSU


12.00 – 13.00 Rachunek zysków i strat – jak go czytać i rozumieć?
• Informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat
• Układ rachunku zysków i strat
• Treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
• Klasyfikacja kosztów i przychodów
• Poszczególne kategorie wyników i ich interpretacja

Case Study: ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POZIOMIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT


13.00 – 13.45 Przerwa na lunch

13.45 – 16.00 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow)
• Cash flow w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• Budowa rachunku przepływu pieniężnych
• Metoda pośrednia i bezpośrednia sporządzania cash flow – analiza porównawcza
• Wynik księgowy a wynik gotówkowy
• Ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
• Ocena przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej
• Wskaźnikowa ocena przepływów pieniężnych

Case Study: Ocena kondycji spółek na bazie autentycznych rachunków przepływów pieniężnych


16.00 Wręczenie certyfikatów, Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Ekspert, trener skutecznie zaraża pasją do finansów humanistów jak i zaprawionych finansistów. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in.: w zagadnieniach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rachunkowości bankowej i analizie sprawozdań finansowych. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości m.in.: Rachunek kosztów działań, Doradca Dyrektora Finansowego, Wiedza i Praktyka (2002 r.), Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, (wspólnie z E. Pietrusińską i R. Pietrusińskim) referat w J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin (2007 r.).

Wydarzenia towarzyszące:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - KATOWICE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + VAT przy zgłoszeniu po 31 października

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 690 zł + VAT przy zgłoszeniu do 31 października

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia na numer faksu 22 207 28 49 lub na adres mailowy biuro@progressgroup.pl

Wydarzenie: FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW - KATOWICE