Finanse dla nie finansistów

O szkoleniu

Dzisiejszy świat opiera się na danych. Dane finansowe, zasady i specjalistyczne nazewnictwo są często przeszkodą w zrozumieniu otaczającego nas świata i w komunikacji z innymi działami. Nasze szkolenie kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z danych finansowych i podejmują decyzje na ich podstawie. Na tym kursie przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu finansów i rachunkowości, które pomogą aktywnie uczestniczyć w rozwoju Twojej organizacji i sprawnie komunikować się z działami finansowymi.

Cel szkolenia

Po ukończeniu tego kursu uzyskasz ogólną wiedzę finansową i zrozumienie wpływu swoich decyzji poza własnym obszarem funkcjonalnym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Poznają istotę i strukturę sprawozdań finansowych
 • Nabędą umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i kontrolingu, co ułatwi komunikację z działami finansowymi
 • Zrozumieją podstawowe mechanizmy finansowe występujące w przedsiębiorstwie
 • Zrozumieją wpływ działań biznesowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz na sprawozdanie finansowe
 • Będą potrafili wyciągnąć wnioski z danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym
 • Dowiedzą się, jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty zawarte w danych finansowych
 • Będą mogli samodzielnie uzyskać niezbędne informacje ze sprawozdania finansowego
 • Zdobędą wiedzę, jak przygotować budżet i jak go „obronić”

Korzyści dla organizacji

 • Usprawnienie komunikacji z działami finansowymi i zrozumienie ich języka
 • Bardziej świadomi liderzy, którzy rozumieją mechanizmy finansowe
 • Liderzy, którzy umieją odpowiednio interpretować dane finansowe
 • Lepsza komunikacja między zespołami, co przełoży się na realizację celów i poprawę wyników
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie finansów firmy, nauczyć się przygotowywać budżet, rozumieć wpływ działań biznesowych na sytuację finansową przedsiębiorstwa
 • Dal tych, którzy chcą się nauczyć podstawowych mechanizmów finansowych
 • Dla osób, kóre chca poprawić komunikację z działami finansowymi

Program szkolenia

Znaczenie finansów, rachunkowości i kontrolingu dla firmy i wpływ na życie codzienne działów niefinansowych

 • Elementy składowe sprawozdania finansowego – co zawierają poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow
 • Różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb – jaki to ma wpływ na moje działania i moją pracę
 • Kto może być zainteresowany informacjami pochodzącymi z działu finansów – jakie informacje, dla nas przydatne, możemy uzyskać od działu finansów
 • Do czego może być nam przydatny dział finansów

Sprawozdanie finansowe – cele, znaczenie i struktura, dostępne w nim informacje a ich przydatność dla użytkowników

 • Co zawierają poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash flow
 • Jakie zasady przyświecają sporządzaniu sprawozdania finansowego i jego zrozumieniu
 • Koszty i przychody w rozłożeniu na elementy bazowe – jaki wpływ mają na nie poszczególne działy i podejmowane przez nich działania
 • Czego można dowiedzieć się ze sprawozdań finansowych /wstęp do czytania sprawozdań finansowych
 • Jak czytać sprawozdanie ze zrozumieniem i po co on nie finansiście


Budżetowanie i planowanie finansowe z punktu widzenia działu niefinansowego

 • Budżetowanie działu i jego wpływ na finanse przedsiębiorstwa
 • Jak zaplanować działania i budżet działu
 • Jak uwzględnić i oszacować „niewiadome”
 • Podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania
 • Jaki efekt ma „przeszacowanie” i „niedoszacowanie” wartości ujętych w budżecie

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

 • Analiza wskaźnikowa – źródło niezbędnych informacji przedsiębiorstwie
 • Wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia i analiza sprawności działania, analiza pionowa i pozioma
 • Pojęcie kapitału obrotowego i cyklu konwersji gotówki

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Czynniki i zasady, które mają wpływ na ocenę rentowności projektu
 • Kiedy warto przeprowadzić ocenę projektu inwestycyjnego
 • Dlaczego metody proste nie są wystarczające – zmiana wartości pieniądza w czasie
 • Kiedy i jaki projekt wybrać do realizacji – kryteria, czynniki, warunki brzegowe

Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

 • Formy organizacji obrotu na rynku kapitałowym
 • Rynki regulowane vs alternatywne systemy obrotu
 • Instytucje tworzące otoczenie rynku kapitałowego w Polsce
 • Kim jest inwestor oraz różnice pomiędzy ofertą publiczną a ofertą prywatną

Case study – praca ze sprawozdaniem finansowym i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00); Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Ewa Bąchor
Trener-praktyk MENTORI

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów MBA na Uniwersytecie LUISS GUIDO CARLI w Rzymie. Mam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w takich firmach jak Indesit, Whirlpool, Torf, Dayco czy Weber Stephen. Jako wykładowca akademicki i trener przekazuję zdobytą wiedzę, starając się przybliżyć słuchaczom i zainteresować ich zagadnieniami z zakresu finansów przedsiębiorstwa. Nabyte doświadczenie pozwala na umiejętne przekazanie wiedzy podczas szkoleń z zakresu fi... Rozwiń nansów w sposób łatwy do zrozumienia dla uczestników. Moje specjalizacje: Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, kontroling, ocena efektywności inwestycji i projektów. Zwiń

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena promocyjna (online)
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena regularna (online)
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna (stacjonarne)
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena regularna (stacjonarne)
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!