Szkolenie: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-niefinansistow---czesc-i---sprawozdawczosc-finansowa-i-zarzadcza-jak-zalezc-wspolny-jezyk-z-ksiegowa-i-kontrolingiem-68312

Informacje o szkoleniu

 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM


  ID szkolenia: 68312
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 9-10.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ideą szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Uczestnik w pierwszym bloku nabywa kompetencje z zakresie rozumienia formalnych terminów i dokumentów finansowych i nabywa umiejętności w zakresie podstaw czytania sprawozdań finansowych. W bloku drugim ugruntowuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz nabywa kompetencje z zakresu menadżerskich narzędzi zarządzania finansami, zgodnie z najaktualniejszym stanem wiedzy w tym obszarze. W programie znajdują się intensywnie wdrażane przez polskie firmy koncepcje takie jak procesowe kalkulacje kosztów czy zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym i obowiązkowym zakresem wiedzy każdego menadżera.

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:
- praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą
- rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych
- znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe
- najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej,
- mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
- narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań
- komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości,
- kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów niefinansowych każdego szczebla, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających przedsiębiorstwami i projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia prawideł zarządzania finansami firmy i chcących doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji menadżerskich. Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków w większości z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Program szkolenia:

1. System finansowy przedsiębiorstwa

1.1. Służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice
1.2. Zakres zadań księgowości a zadania kontrolingu
1.3. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa
1.4. Obowiązki i sankcje wobec Kierownika Jednostki wynikające z Ustawy o Rachunkowości, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność karno skarbowa
1.5. Finansowe uregulowania prawne czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe

2. Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości

1.1 Zasada memoriałowa
1.2 Wpływ zasady ostrożnej wyceny na sprawozdania finansowe – obowiązek weryfikacji wartości aktywów i tworzenie rezerw
1.3 Rodzaje ewidencji finansowej – PKPiR a pełna księgowość
1.4 Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształtowanie sprawozdania finansowego

3. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza

3.1. Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe

Analiza i interpretacja pozycji aktywów i pasywów bilansu
Ocena relacji między aktywami i pasywami
Bilans analityczny – spojrzenie zarządcze
3.2. Rachunek zysków i strat czyli co kształtuje wynik finansowy firmy

Rodzaje wyników finansowych
Zasady ewidencji kosztów w firmie – wymagania formalne i spojrzenie zarządcze
Porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku zysków i strat
3.3. Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych

Dlaczego koszt to nie to samo co wydatek a przychód nie zawsze oznacza wpływ pieniądza
Metody sporządzania rachunków przepływów pieniężnych – formalne sprawozdanie i zarządcze analizy cash flow
Analiza CF a cykl życia firmy
Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych
3.4. Analiza powiązań występujących w sprawozdaniu finansowym – ćwiczenia
3.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów
3.6. Kreatywna rachunkowość, manipulacje wynikiem finansowym – najczęstsze przykłady z praktyki badania sprawozdań finansowych

4. Narzędzia pracy księgowego i kontrolera czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?

4.1. Wpływ codziennych decyzji na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym
4.2. Co to jest konto księgowe i do czego służy?
4.3. Zakładowy plan kont i system mpków czyli systemy numeracji, którymi posługuje się Twój księgowy i contro ller finansowy
4.4. Z żargonu księgowego: obrotówka, rozrachunki, analityka i syntetyka – jak wykorzystać te narzędzia w zarządzaniu firmą
4.5. Dowody księgowe i wymagania, które muszą być spełniać
4.6. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Rola, funkcje, motywacja – czego należy oczekiwać od budżetowania
Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania – czego należy się wystrzegać
-Przykłady budżetów

"Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora'

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Michał Kowalski
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 PLN netto - + VAT 23%

Cena zawiera:

-materiały szkoleniowe,serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM