Szkolenie: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-niefinansistow---czesc-i---sprawozdawczosc-finansowa-i-zarzadcza-jak-zalezc-wspolny-jezyk-z-ksiegowa-i-kontrolingiem-70061

Informacje o szkoleniu

 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM


  ID szkolenia: 70061
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość Kadry, HR IT
 • Adres szkolenia:

  Hotel WERSAL ***
  Tetmejera 14A
  34-500 Zakopane
  woj. podkarpackie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14-16.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  Dzień poprzedzający rozpoczęcie zajęć: od godz.15.00 – przyjazd uczestników, zameldowanie
  godz. 18.00 - 20.00 / kolacja

  1 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 8.30 - 9.00 /ewidencjonowanie uczestników, rozdawanie materiałów szkoleniowych
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 19.00 /wieczór integracyjny

  2 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 /śniadanie
  godz. 9.00 - 11.15 /zajęcia 3 godz.
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę
  godz. 11.30 - 13.45 /c.d. zajęć 3 godz.
  godz. 13.45 - 14.15 /obiad
  godz. 14.15 - 15.45 /c.d. zajęć 2 godz.
  godz. 18.00 - 19.00 /kolacja

  3 dzień:
  godz. 8.00 - 9.00 / śniadanie
  do godz. 12.00 / wyjazd uczestników
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym i obowiązkowym zakresem wiedzy każdego menadżera

Głównym celem jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Uczestnik w pierwszym bloku nabywa kompetencje z zakresie rozumienia formalnych terminów i dokumentów finansowych i nabywa umiejętności w zakresie podstaw czytania sprawozdań finansowych. W bloku drugim ugruntowuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz nabywa kompetencje z zakresu menadżerskich narzędzi zarządzania finansami, zgodnie z najaktualniejszym stanem wiedzy w tym obszarze. W programie znajdują się intensywnie wdrażane przez polskie firmy koncepcje takie jak procesowe kalkulacje kosztów czy zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:
- praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą
- rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych
- znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe
- najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej,
- mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
- narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań
- komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości,
- kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów niefinansowych każdego szczebla, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających przedsiębiorstwami i projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia prawideł zarządzania finansami firmy i chcących doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji menadżerskich. Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków w większości z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Program szkolenia:

1. System finansowy przedsiębiorstwa

1.1. Służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice
1.2. Zakres zadań księgowości a zadania kontrolingu
1.3. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa
1.4. Obowiązki i sankcje wobec Kierownika Jednostki wynikające z Ustawy o Rachunkowości, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność karno skarbowa
1.5. Finansowe uregulowania prawne czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe

2. Filary finansów czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości

1.1 Zasada memoriałowa
1.2 Wpływ zasady ostrożnej wyceny na sprawozdania finansowe – obowiązek weryfikacji wartości aktywów i tworzenie rezerw
1.3 Rodzaje ewidencji finansowej – PKPiR a pełna księgowość
1.4 Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształtowanie sprawozdania finansowego

3. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza

3.1. Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe

Analiza i interpretacja pozycji aktywów i pasywów bilansu
Ocena relacji między aktywami i pasywami
Bilans analityczny – spojrzenie zarządcze
3.2. Rachunek zysków i strat czyli co kształtuje wynik finansowy firmy

Rodzaje wyników finansowych
Zasady ewidencji kosztów w firmie – wymagania formalne i spojrzenie zarządcze
Porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku zysków i strat
3.3. Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych

Dlaczego koszt to nie to samo co wydatek a przychód nie zawsze oznacza wpływ pieniądza
Metody sporządzania rachunków przepływów pieniężnych – formalne sprawozdanie i zarządcze analizy cash flow
Analiza CF a cykl życia firmy
Jak interpretować wartości prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych
3.4. Analiza powiązań występujących w sprawozdaniu finansowym – ćwiczenia
3.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów
3.6. Kreatywna rachunkowość, manipulacje wynikiem finansowym – najczęstsze przykłady z praktyki badania sprawozdań finansowych

4. Narzędzia pracy księgowego i kontrolera czyli jak i o czym rozmawiać ze służbami finansowymi?

4.1. Wpływ codziennych decyzji na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym
4.2. Co to jest konto księgowe i do czego służy?
4.3. Zakładowy plan kont i system mpków czyli systemy numeracji, którymi posługuje się Twój księgowy i contro ller finansowy
4.4. Z żargonu księgowego: obrotówka, rozrachunki, analityka i syntetyka – jak wykorzystać te narzędzia w zarządzaniu firmą
4.5. Dowody księgowe i wymagania, które muszą być spełniać
4.6. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Rola, funkcje, motywacja – czego należy oczekiwać od budżetowania
Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania – czego należy się wystrzegać
Przykłady budżetów
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Michał Kowalski
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę, zakwaterowanie i wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA – JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM