FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:
* jak kształtuje się struktura aktywów i pasywów bilansu oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy nimi?
* jak na podstawie rachunku zysków i strat można ocenić wynik finansowy firmy?
* jak liczyć i interpretować podstawowe wskaźniki finansowe?
* jak możemy wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym do oceny efektywności gospodarowania firmy?
* jak ocenić ryzyko i niebezpieczeństwo finansowe w przedsiębiorstwie?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* Kadry kierowniczej
* Członków rad nadzorczych
* Pracowników pionów niefinansowych
* Osób odpowiedzialnych za zarządzanie w firmie oraz podejmowanie decyzji ze skutkiem finansowym
* Wszystkich osób, które chcą uzupełnić dotychczasową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
* CZYM SĄ FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE?
- rola sprawozdania finansowego w działalności przedsiębiorstwa
- o czym i kogo informują sprawozdania finansowe?
- omówienie wybranych pojęć z zakresu rachunkowości
- ogólne zasady ewidencji kont księgowych.

W tej części uczestnicy szkolenia poznają zasady sporządzania sprawozdań finansowych i podstawowe różnice dotyczące prezentacji danych pomiędzy jednostkami gospodarczymi.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE INTERPRETACJI FINANSOWYCH DOKUMENTÓW SPRAWOZDAWCZYCH

* BILANS – informacja o sytuacji finansowej firmy
- co to jest bilans i jakie zawiera informacje?
- co to są aktywa bilansu i o czym informują liczby w nich zawarte?
- prezentacja aktywów w bilansie – o czym nas informują?
- prezentacja pasywów w bilansie - o czym informuje struktura pasywów?
- jakie są relacje między strukturą aktywów i pasywów?

W tej części uczestnicy analizują na podstawie danych empirycznych majątek i źródła finansowania podmiotów różnych branż, odczytują informacje uzupełniające do bilansu i ich znaczenie dla analizy działalności podmiotu.

* RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – informacja o efektach działalności firmy
- jak powinien wyglądać rachunek zysków i strat?
- jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zysków i strat?
- kategorie kosztów - czy wszystkie koszty wpływają na wynik finansowy?
- kategorie przychodów - kiedy uwzględnia się przychód w rachunku zysków i strat?SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH

* SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- przydatność przepływów pieniężnych dla zarządzania firmą
- elementy rachunku przepływów pieniężnych

OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

* WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

* WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

* WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

* WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

* WSKAŹNIKI ATRAKCYJNOŚCI PODMIOTU NA RYNKU KAPITAŁOWYM
- jaka jest konstrukcja wskaźników w poszczególnych grupach?
- w jaki sposób dokonuje się interpretacji wyników wskaźników?

* PRÓG RENTOWNOŚCI
- jak policzyć próg rentowności?
- jak zinterpretować wyniki dokonanych obliczeń?

* OPTYMALIZACJA STRUKTURY MAJĄTKU I ŹRÓDEŁ JEGO FINANSOWANIA
- w jaki majątek powinna być wyposażona spółka?
- jak przywrócić odpowiednią strukturę kapitałów?

* CASH FLOW ORAZ ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
- co wpływa na zmieniającą się wartość pieniądza w określonym czasie?
- omówienie podstawowych instrumentów służących do urealnienia wartości cash flow

* DŹWIGNIA FINANSOWA, TARCZA PODATKOWA - ZAAWANSOWANE INSTRUMENTY OCENY FINANSÓW FIRMY
- w jaki sposób liczy się dźwignię finansową i tarczę podatkową?
- jak w praktyce wykorzystuje się te instrumenty?

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe Piotrkowska

Łódź

Piotrkowska 60

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 1 października wynosi: 990,00 zł
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 1 października wynosi: 1290,00 zł
1 290
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!