Finanse dla niefinansistów

O szkoleniu

W sposób praktyczny odpowiemy na następujące pytania:
- co to jest biznes, aktywa, kompetencje i finanse?
- skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
- jak interpretować prezentowane wartości?
- jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
- dlaczego rachunek przepływów pieniężnych jest taki ważny?
- jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy inwestora lub banku?
- skąd się biorą wskaźniki?
- jak interpretować dane płynące z analiz finansowych?
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy osoby zajmujące się finansami, analizami, budżetami, księgowością i rachunkowością oraz zarządzaniem

Program szkolenia

11 GRUDNIA 2013 R. Prowadzący – Dariusz Pelc
9.00 - 9.15 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.
9.15 - 11.15 Charakterystyka przedsiębiorstw czyli „co, skąd i dlaczego”
- wprowadzenie - co to są finanse, analizy, rachunkowość, księgowość, controling i tym
podobne pojęcia związane z finansami
- modele działania przedsiębiorstwa i finanse z nim związane
- podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości,
branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
- cele finansów i analiz finansowych (budżetowanie, planowanie, zarządzanie, rozliczenia
wewnętrzne, kredyty, inwestorzy, controlling, właściciele itp.)
ĆWICZENIE – co to jest biznes, aktywa, kompetencje, liczby i finanse?
Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do oceny podmiotu, z którym
mamy do czynienia
- skąd się biorą liczby?
- źródła informacji
- analizy strategiczne, cele, misja, wizja
- strategia i działania operacyjne
- badania rynku, branża, rodzaj działalności
- analiza SWOT
- informacje „miękkie” i „twarde”
ĆWICZENIE – skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
11.15 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 Studium przypadku – CASE I
Analiza finansowa (jakościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą
wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich
prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
12.30 - 13.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych- CZĘŚĆ I
- rachunek zysków i strat
- źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
- kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
- poziomy wyników finansowych w rachunku zysków i strat
- pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
- treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym (koszty
rodzajowe) i kalkulacyjnym
- koszty rodzajowe i ich struktura – charakterystyka poszczególnych rodzajów kosztów
- zasada współmierności kosztów
- koszty a wydatki; przychody a wpływy
- kiedy powstają przychody, kiedy powstają koszty?
13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa
Open Training Sp. z o.o. tel.: +48 533 302 644 KRS 0000352099 Sąd Rejonowy
ul. Nowogrodzka 31 tel.: +48 533 302 646 dla m. st. Warszawy w Warszawie
00-511 Warszawa e-mail: biuro@opentraining.pl XII Wydział KRS
www.opentraining.pl Kapitał Zakładowy 100 000 PLN
NIP 701-02-28-056
14.15 - 15.15 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – Część II
- bilans
- charakterystyka grup aktywów i pasywów
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- analiza bilansu
- struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
- majątek obrotowy czyli pracujący
- dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartościowych zasobów?
- jak interpretować prezentowane wartości?
- jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
15.15 - 16.15 CASE II – (kontynuacja case I)
- kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych wnioskodawcy przedsiębiorcy (analiza ilościowa)
- kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie
- wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników 16.15 - 16.30 Zakończenie I dnia szkolenia

12 GRUDNIA 2013 R. Prowadzący – Michał Kucharski
9.00 - 10.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – CZĘŚĆ III
- rachunek przepływów pieniężnych – dlaczego jest taki ważny?
- zmiany w kapitale
- „szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
- analiza efektywności działalności gospodarczej
- ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
- ocena zdolności do rozwoju firmy
- jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy Inwestora lub banku?
- zdolność do generowania nadwyżki
ĆWICZENIE – przepływy pieniądza
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 12.00 Kluczowe elementy analizy wskaźnikowej
- skąd się biorą wskaźniki?
- podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
- wskaźniki zadłużenia; płynności; rentowności; sprawności działania
- pozostałe wskaźniki i pojęcia (np. wskaźniki giełdowe, EBIT, ROA, ROE, BEP itd.)
12.00 - 13.30 CASE III – analiza finansowa
- analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy tylko w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych
- formułowanie pytań na podstawie danych
- próba interpretacji prezentowanych danych w kontekście luk informacyjnych
- analiza wskaźnikowa
- wykorzystanie wskaźników do planowania i ocena planowania – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
Podsumowanie i omówienie wyników
13.30 - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15 - 16.15 Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z planowaniem
- analiza finansowa i jej wykorzystanie do planowania – zasady i metody
- planowanie, struktura biznes planu
- przychody i sprzedaż; koszty działalności i finansowe
- majątek i kapitały
- wykorzystanie wskaźników finansowych do planowania
Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem
- Istota i rodzaje inwestycji
- Metody oceny projektów inwestycyjnych
- NPV; IRR; Payback Period; księgowa stopa i okres zwrotu
16.15 - 16.45 Sesja pytań. Podsumowanie szkolenia i uroczyste wręczenie certyfikatów.

Czas trwania

16

Prelegenci

Główni eksperci w tej dziedzinie: Dr Adam Chmielewski, Dariusz Pelc, Michał Kucharski

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Open Training sp. z o.o.

00-515 Warszawa

ul. Żurawia 32/36

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 190
Cena zawiera:
  • Szkolenia składają się z wykładów, case study, testów, ćwiczeń, sesji pytań i odpowiedzi.
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!