Finanse dla Niefinansistów

O szkoleniu

Rentowność, płynność, EBIT, ROCE – te i wiele innych pojęć z dziedziny finansów firmy powinny być dobrze znane każdemu menedżerowi, również temu, który na co dzień nie zajmuje się finansami. Dobry menedżer powinien też prawidłowo rozumieć te parametry, umieć wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak czytać i interpretować dane finansowe. Na kanwie wybranych studiów przypadku przećwiczymy wspólnie zachowanie się, siłę oddziaływania i wzajemne powiązania pomiędzy rożnymi parametrami finansowymi, opisującymi stan i efektywność działania firmy.

Przekonasz się, że jako niefinansista masz o wiele większy wpływ na kształtowanie wyników i istotnych parametrów finansowych firmy niż do tej pory sądziłeś.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili:

 • oceniać i wpływać na czynniki sukcesu firmy w zakresie osiągania celów finansowych,
 • prawidłowo interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe zawarte w dokumentach i zestawieniach finansowych,
 • stosować metody analizy bieżącej sytuacji finansowej własnej firmy oraz partnerów handlowych, np. w celu weryfikowania ich wiarygodności płatniczej,
 • wykorzystywać przydatne wskaźniki i parametry wyznaczające cele finansowe,
 • podejmować decyzje nakierowane na osiąganie celów finansowych.
Kto powinien wziąć udział?

Dla szerokiego grona menedżerów  oraz wszystkich pracowników firmy, którzy chcą i od których wymaga się zrozumienia istotnych wskaźników i danych finansowych.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI – ŹRÓDŁA INFORMACJI

 • główne założenia i zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada periodyzacji, zasada współmierności przychodów i kosztów
 • rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza
 • wydatki kapitałowe (CAPEX) i ich wpływ na wyniki finansowe
 • wydatki operacyjne (OPEX) i ich wpływ na wynik finansowy
 • pojęcia: przychody, koszty, nakłady, wydatki, wpływy

AMORTYZACJA

 • metody amortyzacji
 • amortyzacja bilansowa, podatkowa i zarządcza
 • amortyzacja i jej wpływ na zysk podatkowy, wynik finansowy i przepływy pieniężne

PRZYCHODY I KOSZTY

 • rozpoznanie przychodów
 • koszty, zasada współmierności
 • rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i ich wpływ na wynik finansowy
 • zysk przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
 • podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie

ZASADY I DOKUMENTY OPISUJĄCE STAN I DOKONANIA FINANSOWE FIRMY JAKO CAŁOŚCI

 • rachunek zysków i strat
 • bilans
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • pojęcia: EBT, EBIT, EBITDA, EBIDA, WC, NWC, CE, CI, NA

ANALIZA FINANSOWA: WYPŁACALNOŚĆ

 • rola finansowania obcego w tworzeniu wyniku finansowego
 • ocena struktury majątkowej i źródeł finansowania
 • wskaźniki i analiza wypłacalności: (D,E,D/E, (D+E)/D, (D+E)/E, Gearing)
 • dźwignia finansowa (efektywność wykorzystania kapitałów obcych w firmie)
 • dźwignia operacyjna (stopień wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa)
 • wskaźniki: ( FLE, DFL)
 • Capital Employed, WACC, MCC
 • analiza zdolności firmy do obsługi długu: ICR, DSCR
 • współpraca z bankiem, kowenanty bankowe

ANALIZA FINANSOWA: ZYSK I RENTOWNOŚĆ

 • interpretacja danych zawartych w rachunku zysków i strat
 • czynniki kształtujące zysk i rentowność przedsiębiorstwa,
 • model i Piramida Du’Ponta
 • wskaźniki i analiza rentowności: ROS; ROCE, ROE, GMROI,
 • ekonomiczna wartość dodana – wskaźniki EVA

ANALIZA FINANSOWA: PŁYNNOŚĆ

 • interpretacja danych z bilansu w zakresie płynności
 • czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa
 • złota zasada rachunkowości
 • wskaźniki płynności: CR, QR, SQR
 • analiza współzależności: płynność – rentowność
 • decyzje menedżerskie wpływające na płynność

ANALIZA FINANSOWA: EFEKTYWNOŚĆ – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACUJĄCYM

 • interpretacja danych z bilansu w zakresie efektywności
 • kapitał pracujący (WC) i kapitał pracujący netto (NWC)
 • wskaźnik CT
 • wskaźniki: DSO; DSI, DPO, CCC
 • zapasy i roboty w toku, koszty związane z zapasami, relacja stan zapasów – zysk
 • należności i ich wpływ na wynik finansowy i przepływy pieniężne
 • zobowiązania krótkoterminowe
 • zobowiązania handlowe – terminy płatności, koszt kredytu kupieckiego

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

 • analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • analiza sprawozdania z przepływów funduszy
 • „złote” zasady
 • ocena kondycji finansowej firmy w oparciu o przepływy pieniężne (wg Deloitte and Touche)
 • mierniki rentowności oparte o przepływy pieniężne (CFROI)

SCORINGOWE METODY OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY

 • wybrane modele finansowe
 • modele Altmana (Z-score)
 • polskie modele dyskryminacyjne
 • PODSUMOWANIE
 • zarządzanie przez wyznaczenie celów finansowych
 • analiza czynników wpływających na osiąganie celów finansowych
 • studia przypadków

Czas trwania

3 dni: 8:30-15:30

Prelegenci

Lucjan Śledź - Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych. Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz tworzenie i analizowanie biznes planów. Zajmuje się także planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Finansów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie. Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM.

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim.

Jest wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując między innymi z:

Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk
Aleja Grunwaldzka 472
woj. pomorskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
80-309 Gdańsk Aleja Grunwaldzka 472
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!