Finanse dla niefinansistów, czyli co menedżer wiedzieć powienien

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutkami finansowymi decyzji podejmowanych w firmie i towarzyszących im zdarzeń ekonomicznych.

Uczestnik nabędzie umiejętność oceny sytuacji finansowej firmy, ale również określenia przyczyn i skutków finansowych swoich decyzji.

Będzie potrafił sprawnie i płynnie poruszać się w środowisku pojęć finansowych i księgowych. Będzie potrafił określić zależności finansowe w firmie oraz swoje miejsce i rolę w oddziaływaniu na sytuację finansową podmiotu.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność czytania sprawozdań finansowych, analizowania wskaźników i wyciągania wniosków.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia:

 • zaznajomienie się z pojęciami księgowo-finansowymi
 • swobodne poruszanie się w kategoriach finansowych, rachunkowych, sprawozdawczych i controllingowych
 • zrozumienie wskaźników finansowych i ich znaczenia dla określenia sytuacji finansowej spółki
 • określenie skutków finansowych podejmowanych decyzji
 • świadomość specyfiki nakładów ponoszonych przez firmę
 • ocena wrażliwości firmy na czynniki zewnętrzne – zwiększanie długu i zwiększanie kosztów
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • menedżerów
 • kadry zarządzającej
 • kierowników

Program szkolenia

Finanse w firmie

 • cel prowadzenia działalności – dokąd zmierzamy? co w związku z tym powinniśmy wiedzieć? Jakich informacji i gdzie szukać?
 • zyski – cel nadrzędny – czy na pewno?
 • zyski i pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • w jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet niezbędnych informacji finansowych
 • jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • czym jest sprawozdanie finansowe? Jakich informacji należy szukać w sprawozdaniu?
 • księgowość a finanse – czyli jak znaleźć wspólny język z księgową? czy menedżer musi mieć wiedzę księgową?

Wynik firmy – najważniejsza informacja operacyjna

 • przychody i koszty – ukryte znaczenie prostych kategorii finansowych
 • zasada racjonalnego gospodarowania w wersji współczesnej – skutki dla zarządzania
 • co należy wiedzieć o kosztach? jak należy klasyfikować koszty? jakie modele klasyfikacji ułatwiają prowadzenie działalności? co oznacza klasyfikacja kosztów na „4” i „5”? czym są MPK?
 • czym są centra / ośrodki kosztów? wchodzimy w zarządzanie controllingowe…
 • użyteczność przyjętej klasyfikacji kosztów – modele budżetowania i planowania finansowego – czyli gdzie chcemy być w przyszłości
 • koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • wynik – kategoria wielopoziomowa - interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • modele następstwa szeregowego – czyli po co są wskaźniki? jak z analizy dynamiki przejść do analizy wskaźnikowej?
 • czy firma jest rentowna? czy wzrost zysku jest wystarczającym argumentem do pozytywnej oceny sytuacji finansowej?
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej i finansowej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje

Zasoby firmy

 • o czym mówią dane bilansowe? czym są aktywa, a czym pasywa?
 • czy każda firma musi posiadać sprzęt, by być dobrze oceniana? czy sprzęt warunkowe dobrostan spółki?
 • posiadanie a użytkowanie urządzeń – skutki dla zapisów księgowych i dla oceny firmy
 • źródła finansowania działalności – czyli skąd wziąć środki na zakupy?
 • Kapitał własny – czyli czyj? źródła finansowania własnego
 • czy dług sprzyja rozwojowi? jak dalece można się zadłużać?
 • kapitały też kosztują – kategoria kosztu kapitału i jej oddziaływanie na strukturę finansowania
 • jak prawidłowo odczytywać przyjęte zasady finansowania aktywów? jak wskaźniki pokrycia stanowią o kondycji firmy?
 • co oznacza rotacja aktywów obrotowych?
 • należności i ich wpływ na wynik firmy
 • jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • co oznacza płynność? Jaką ją oceniać?
 • kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki
 • analiza sprawności gospodarowania czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cykli konwersji

Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow – świetna kompilacja wszelkich informacji o firmie

 • nie tak wilk straszny… czyli dlaczego nie sporządzamy cash flow, choć to proste zestawienie o bogatej treści
 • modele sporządzania sprawozdania
 • uproszczone zestawienia CF – czym jest EBITDA?
 • rozszerzona analiza płynności gotówkowej na podstawie cash flow
 • płynność i rentowność w jednym miejscu – jak oceniać informacje zapisane w CF?

Czas trwania

2 dni, 09:00 - 15:00

Prelegenci

 Trener Gamma Sp. z o.o. Sp. k.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!