Szkolenie

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – PRAKTYCZNA ANALIZA FINANSOWA

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1758,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1721,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 5.11.2013 r.

Cele szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów jednostek gospodarczych i praktycznej analizy finansowej.

Korzyści:
Pozyskanie wiedzy w następujących obszarach tematycznych:
zawartość informacyjna sprawozdawczości finansowej i jej wykorzystanie do celów analizy przedsiębiorstwa, „czytanie" i interpretacji danych znajdujących się w sprawozdaniach finansowych,
podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu finansów,
główne narzędzia i metody poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
analiza procesów finansowych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej niefinansowych pionów w przedsiębiorstwie oraz osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Program szkolenia

I. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych dla analizy finansowej przedsiębiorstwa:
ustawa o rachunkowości
podstawowe części sprawozdania finansowego
specyfika sprawozdawczości finansowej na koniec i w trakcie roku obrotowego
II. Bilans - analiza struktury i dynamiki:
charakterystyka, wielkość i struktura majątku trwałego
zużycie i jakość środków trwałych, amortyzacja i umorzenie
charakterystyka i struktura aktywów obrotowych
kapitały własne i ich znaczenie dla oceny zdolności kredytowej
charakterystyka i podział zobowiązań jako zewnętrznych źródeł finansowania
III. Rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki:
wariant porównawczy a kalkulacyjny
analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
przychody pozostałe i finansowe
podział i analiza kosztów operacyjnych oraz ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
koszty pozostałe i finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo
wynik finansowy
dźwignia operacyjna
IV. Pozostałe części sprawozdania finansowego:
informacja dodatkowa
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
rachunek przepływów pieniężnych
sprawozdanie z działalności jednostki
V. Analiza rentowności:
analiza wyniku finansowego na kolejnych etapach jego wyznaczania wraz z oceną wpływu czynników kształtujących jego wartość
próg rentowności
metodyka, opis i znaczenie głównych wskaźników rentowności
VI. Analiza płynności:

wpływ wielkości majątku obrotowego i zobowiązań na poziom płynności
wskaźniki płynności i ich znaczenie dla oceny zdolności płatniczej
kapitał obrotowy netto
złota zasada finansowa/bilansowa
VII. Rachunek przepływów pieniężnych jako istotne źródło poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
analiza obszarów generowania strumieni pieniężnych
nformacje uzyskiwane z rachunku przepływów
rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat
wynik finansowy a operacyjne przepływy pieniężne
tworzenie uproszczonego rachunku cash flow u przedsiębiorców nie zobowiązanych do jego sporządzania
VIII. Analiza sprawności zarządzania:
sprawność działania i jej powiązanie z poziomem płynności
wskaźniki rotacji majątku obrotowego
rotacja zobowiązań krótkoterminowych, kredyt kupiecki i jego koszt
cykl konwersji gotówki
IX. Analiza zadłużenia i jego obsługi:
wskaźniki długu
dźwignia finansowa
wskaźniki obsługi zadłużenia
X. Najczęściej spotykane błędy, nieprawidłowości lub pułapki w sprawozdaniach finansowych oraz w trakcie interpretacji wyników analizy

XI. Otoczenie przedsiębiorstwa, w szczególności wpływ sezonowości oraz specyfiki branżowej na wyniki przedsiębiorstwa

XII. Ocena efektywności inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa
specyfika przedsięwzięć inwestycyjnych
zmiana wartości pieniądza w czasie
ocena metodami prostymi i dyskontowymi projektów inwestycyjnych
analiza trwałości finansowej inwestycji

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Cytat
Praktyk, ekspert w dziedzinie analizy finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, w tym oceny efektywności inwestycji metodami dyskontowymi, prognozowania finansowego oraz rachunku przepływów pieniężnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka finansowego, posiada praktyczną znajomość zagadnień dotyczących szeroko rozumianej tematyki finansów przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, a także bankowości korporacyjnej. Przygotowuje również biznes-plany dla przedsiębiorców różnej wielkości. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz kilku książek o tematyce finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków. Współpracował m.in. z PKO BP SA, RAIFFEISEN BANK POLSKA SA, BOŚ SA.

Gdzie i kiedy

Zakopane 5 - 7 grudnia 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Dźwirzyno k/Kołobrzegu 6 - 8 czerwca 2011
Hotel SENATOR****

78-131 Dźwirzyno k/Kołobrzegu

Wyzwolenia 35

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Dźwirzyn k/Kołobrzegu 6 - 8 czerwca 2011
Hotel SENATOR**** w Dźwirzynie k/Kołobrzegu

78-131 Dźwirzyn k/Kołobrzegu

Wyzwolenia 35

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Dźwirzyno k/ Kołobrzegu 6 - 8 czerwca 2011
Hotel SENATOR****

78-131 Dźwirzyno k/ Kołobrzegu

Wyzwolenia 35

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmjaera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 maja 2011
Hotel Czarny Potok****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 20

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
z
1850 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 5.12.2013 r. (obiad) do 7.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!