Szkolenie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-i-rachunkowosc-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem-52022-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1843,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1805,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 18.10.2013 r.

Celem szkolenia jest:
Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w języku angielskim
Przedstawienie struktur sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników finansowych opisujących kondycję przedsiębiorstwa
Zaprezentowanie procedur budżetowania zapotrzebowania na gotówkę i formuł umożliwiających oszacowanie wymaganych środków pieniężnych
Ukazanie podstawowych technik rachunkowości zarządczej i controllingu
Wyjaśnienie stosowanych w praktyce instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerów finansowych, pracowników służb finansowo-księgowych, specjalistów ds. rachunkowości, controllerów, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, wszystkich zainteresowanych problematyką.

Program szkolenia:

I. Podstawowe terminy i koncepcje finansowe
1) Fundamentalne pojęcia dotyczące finansów i kosztów działalności - jak rozróżnić koszty stałe od zmiennych, pośrednie od bezpośrednich itp.
2) Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza i controlling - podstawowe różnice i konsekwencje praktyczne
3) Elementy sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków I strat, rachunek przepływów pieniężnych

II. Analiza finansowa
1) Wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, sprawność działania, dźwignie)
2) System duPonta jako instrument badania przyczyn sytuacji finansowej
3) Planowanie finansowe - formuła niezbędnych dodatkowych środków oraz budżetowanie gotówki
4) Cykl konwersji środków pieniężnych i zarządzanie kapitałem obrotowym

III. Wykorzystanie informacji z rachunkowości i controlling we wspomaganiu zarządzania
1) Rozliczanie kosztów - jak przypisać koszty do wyrobów lub usług
2) Kalkulacja kosztów - jak oszacować koszt jednostkowy
3) Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - jak sporządzić rachunek wyników na potrzeby sprawozdawczości finansowej, a jak na potrzeby controllingu
4) Analiza koszt-wolumen-zysk - jak ustalić progi rentowności i marginesy bezpieczeństwa
5) Rachunek kosztów działań - jak ocenić rentowność klientów i produktów na podstawie analizy działań

IV. Ocena projektów inwestycyjnych a zarządzanie
1) Wartość pieniądza w czasie - szacowanie wpływu czasu na zmianę wartości pieniądza I projektów
2) Różne kryteria wykorzystywane w ocenie inwestycji (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, indeks zyskowności)
3) Analiza ryzyka a ocean projektów inwestycyjnych
4) Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie inwestycji - związki między wartością przedsiębiorstwa a ekonomiczną wartość dodaną (EVA) i rynkową wartością dodaną

Informacje o prelegentach:

Doktor habilitowany, Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości na Katedrze Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uczelni Wyższej. Ekspert w dziedzinie controllingu finansowego, Biegły Sądowy w dziedzinie finansów. Praktyk - współpracownik firm doradczych, konsultant przedsiębiorstw, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia dla pracowników firm różnej wielkości, polskich i międzynarodowych. Prelegent na wielu konferencjach, jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllinu i rachunkowości zarządczej (Wydawnictwo Wolter Kluwer) oraz projektów doradczych m.in.: wyceny spółek, analiz strategicznych i doradztwa w zakresie kształtowania strategii rozwoju oraz opracowań systemu controllingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1940 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 17.11.2013 r. (kolacja) do 20.11.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM