Szkolenie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1843,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1805,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 18.10.2013 r.

Celem szkolenia jest:
Wyjaśnienie podstawowych terminów i koncepcji z zakresu finansów i rachunkowości w języku angielskim
Przedstawienie struktur sprawozdania finansowego i najważniejszych wskaźników finansowych opisujących kondycję przedsiębiorstwa
Zaprezentowanie procedur budżetowania zapotrzebowania na gotówkę i formuł umożliwiających oszacowanie wymaganych środków pieniężnych
Ukazanie podstawowych technik rachunkowości zarządczej i controllingu
Wyjaśnienie stosowanych w praktyce instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Kto powinien wziąć udział?
Menedżerów finansowych, pracowników służb finansowo-księgowych, specjalistów ds. rachunkowości, controllerów, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, wszystkich zainteresowanych problematyką.

Program szkolenia

I. Podstawowe terminy i koncepcje finansowe
1) Fundamentalne pojęcia dotyczące finansów i kosztów działalności - jak rozróżnić koszty stałe od zmiennych, pośrednie od bezpośrednich itp.
2) Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza i controlling - podstawowe różnice i konsekwencje praktyczne
3) Elementy sprawozdania finansowego - bilans, rachunek zysków I strat, rachunek przepływów pieniężnych

II. Analiza finansowa
1) Wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, sprawność działania, dźwignie)
2) System duPonta jako instrument badania przyczyn sytuacji finansowej
3) Planowanie finansowe - formuła niezbędnych dodatkowych środków oraz budżetowanie gotówki
4) Cykl konwersji środków pieniężnych i zarządzanie kapitałem obrotowym

III. Wykorzystanie informacji z rachunkowości i controlling we wspomaganiu zarządzania
1) Rozliczanie kosztów - jak przypisać koszty do wyrobów lub usług
2) Kalkulacja kosztów - jak oszacować koszt jednostkowy
3) Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - jak sporządzić rachunek wyników na potrzeby sprawozdawczości finansowej, a jak na potrzeby controllingu
4) Analiza koszt-wolumen-zysk - jak ustalić progi rentowności i marginesy bezpieczeństwa
5) Rachunek kosztów działań - jak ocenić rentowność klientów i produktów na podstawie analizy działań

IV. Ocena projektów inwestycyjnych a zarządzanie
1) Wartość pieniądza w czasie - szacowanie wpływu czasu na zmianę wartości pieniądza I projektów
2) Różne kryteria wykorzystywane w ocenie inwestycji (wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, indeks zyskowności)
3) Analiza ryzyka a ocean projektów inwestycyjnych
4) Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie inwestycji - związki między wartością przedsiębiorstwa a ekonomiczną wartość dodaną (EVA) i rynkową wartością dodaną

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Cytat
Doktor habilitowany, Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości na Katedrze Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uczelni Wyższej. Ekspert w dziedzinie controllingu finansowego, Biegły Sądowy w dziedzinie finansów. Praktyk - współpracownik firm doradczych, konsultant przedsiębiorstw, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia dla pracowników firm różnej wielkości, polskich i międzynarodowych. Prelegent na wielu konferencjach, jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllinu i rachunkowości zarządczej (Wydawnictwo Wolter Kluwer) oraz projektów doradczych m.in.: wyceny spółek, analiz strategicznych i doradztwa w zakresie kształtowania strategii rozwoju oraz opracowań systemu controllingu.

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 maja 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2010
Hotelu Wersal ***

Zakopane

xxx

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1940 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 17.11.2013 r. (kolacja) do 20.11.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!