Szkolenie

Finansowanie projektów infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

O szkoleniu

Komisja Europejska przyjęła największy program operacyjny na lata 2014 – 2020: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Dowiedz się na jakich zasadach i na jakie projekty inwestycyjne będzie można uzyskać finansowanie.

Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczestników z założeniami nowej perspektywy finansowej UE 2014- 2020 oraz przedstawienie głównych dokumentów strategicznych na lata 2014-2020,
• wskazanie obszarów i rodzajów projektów, które będą mogły uzyskać finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i zakładanych zasad ich finansowania,
• określenie możliwego do uzyskania poziomu dofinansowania dla projektów i sposobów jego obliczania,
• wskazanie podstawowych zasad kwalifikowania wydatków.

Metody szkoleniowe:
• wykład w oparciu o prezentację multimedialną,
• case study – analiza przypadku,
• odpowiedzi na pytania uczestników – dyskusja.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów, które planują realizować projekty inwestycyjne oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu operacyjnego. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat możliwości finansowania projektów i zasad ich realizacji.

Program szkolenia

1. Przedstawienie głównych założeń okresu programowania 2014-2020 i najważniejszych dokumentów strategicznych na okres 2014-2020.
2. Na jakich zasadach finansować projekty inwestycyjne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020:
o Inwestycje w sektorze transportu,
o Inwestycje w sektorze środowiska,
o Inwestycje w sektorze energetyki,
o Inwestycje w sektorze kultury,
o Inwestycje w sektorze zdrowia.
3. Lina demarkacyjna – możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych w innych programach operacyjnych.
4. Podział instytucjonalny w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jakie instytucje będą udzielały dofinansowania.
5. Zasady ustalania poziomu dofinansowania dla projektów – ile realnie będzie można otrzymać dofinansowania.
6. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.
7. Jak przenieść dobre praktyki realizacji projektów inwestycyjnych do nowego okresu programowania?
8. Podsumowanie.

Czas trwania

26.02.2015, czwartek, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Ekspert – praktyk, od 15 lat zajmuje się funduszami pomocowymi, sporządzaniem analiz finansowych i ekonomicznych a także pełni kierownicze funkcje w administracji państwowej.

Jako osoba zajmująca się wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej, odpowiedzialny jest za cały proces wdrażania osi (nabór i ocena wniosków, płatności dla beneficjentów, sprawozdawczość i monitoring, kontrola, ustalanie i raportowanie nieprawidłowości, promocja, zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działu, tworzenie i realizacja rocznego programu szkoleń dla beneficjentów). Współuczestniczy w opracowaniu dokumentów programowych i aplikacyjnych dla beneficjentów programu operacyjnego (w tym w studium wykonalności, kwalifikowalności wydatków, przygotowania i realizacji wydatków) a także w ocenie projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (w tym ocena projektów pod kątem wykonalności projektów). Uczestniczył w przygotowaniu ponad 100 projektów, w znaczącej części opracowywanych w ramach pomocy technicznej, a także w przygotowaniu jednostek do pełnienia roli instytucji wdrażających w ramach krajowych programów operacyjnych.

Występuje jako trener na licznych szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz analizy finansowej i ekonomicznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 lutego 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
z
5 PLN
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

www.jgt.pl/szkolenia/nowa_perspektywa_poiis_1501isf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!