Finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

O szkoleniu

W kwietniu 2015 r. rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Komitet Monitorujący programu zatwierdził pierwsze kryteria wyboru projektów.

Dowiedz się na jakich zasadach i na jakie projekty będzie można uzyskać finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel ogólny szkolenia:
Zdobycie wiedzy dotyczącej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 – poznanie możliwości finansowania projektów i zasad ich realizacji, w tym przedstawienie szczegółowych zasad i kryteriów finansowania projektów w I osi priorytetowej.

Cele szczegółowe:
• zapoznanie uczestników z założeniami nowej perspektywy finansowej UE 2014- 2020 oraz przedstawienie głównych dokumentów strategicznych na lata 2014-2020,
• wskazanie obszarów i rodzajów projektów, które będą mogły uzyskać finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 i zakładanych zasad ich finansowania,
• przedstawienie zasad naboru i kryteriów oceny projektów w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
• określenie możliwego do uzyskania poziomu dofinansowania dla projektów i sposobów jego obliczania,
• wskazanie podstawowych zasad kwalifikowania wydatków.

Metody szkoleniowe:
• wykład w oparciu o prezentację multimedialną,
• case study – analiza przypadku,
• odpowiedzi na pytania uczestników – dyskusja.
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy w szczególności przedstawicieli:
• przedsiębiorstw planujących realizować projekty B+R,
• instytucji otoczenia biznesu,
• instytucji naukowych,
• uczelni wyższych.

Program szkolenia

1. Przedstawienie głównych założeń okresu programowania 2014-2020 i najważniejszych dokumentów strategicznych na okres 2014-2020, z którymi musi pozostać zgodny wnioskowany projekt.

2. Podział instytucjonalny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jakie instytucje będą udzielały dofinansowania.

3. Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i zasady realizacji projektów:
o Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo – przemysłowe,
o Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
o Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw,
o Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego.

4. Zasady finansowania i oceny projektów w ramach I osi priorytetowej PO IR – jak uzyskać dofinansowanie.

5. Zasady ustalania poziomu dofinansowania dla projektów – ile realnie będzie można otrzymać dofinansowania. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

6. Jak przenieść dobre praktyki realizacji projektów do nowego okresu programowania?

7. Podsumowanie.

Czas trwania

13.04.2015, środa, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Ekspert – praktyk, od 15 lat zajmuje się funduszami pomocowymi, sporządzaniem analiz finansowych i ekonomicznych a także pełni kierownicze funkcje w administracji państwowej.

Jako osoba zajmująca się wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej, odpowiedzialny jest za cały proces wdrażania osi (nabór i ocena wniosków, płatności dla beneficjentów, sprawozdawczość i monitoring, kontrola, ustalanie i raportowanie nieprawidłowości, promocja, zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działu, tworzenie i realizacja rocznego programu szkoleń dla beneficjentów). Współuczestniczy w opracowaniu dokumentów programowych i aplikacyjnych dla beneficjentów programu operacyjnego (w tym w studium wykonalności, kwalifikowalności wydatków, przygotowania i realizacji wydatków) a także w ocenie projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (w tym ocena projektów pod kątem wykonalności projektów). Uczestniczył w przygotowaniu ponad 100 projektów, w znaczącej części opracowywanych w ramach pomocy technicznej, a także w przygotowaniu jednostek do pełnienia roli instytucji wdrażających w ramach krajowych programów operacyjnych.

Występuje jako trener na licznych szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz analizy finansowej i ekonomicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
590
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się
Cena 2
zł brutto
725
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

www.jgt.pl/szkolenia/nowa_perspektywa_poir_1502irf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!