First Time Manager - pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności nowych menadżerów, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane. Chcemy wesprzeć menadżerów w nowej roli tj. przejściu od „Kolegi” do Szefa, chcemy  pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych. 

Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

Program szkolenia

MODUŁ 1. Menadżer w nowej roli czyli od „Kolegi” do Szefa

 1. Menadżer na starcie – wyzwania i możliwości w pierwszych miesiącach po awansie
 2. Droga do zarządzania zespołem – od objęcia stanowiska do efektywnego działania
 3. Sukcesja – rekomendacje skutecznych praktyk od przygotowania kadry do osadzenia w strukturach organizacji
 4. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi
 5. Zespół po awansie szefa – jak na nowo ustalić zasady pracy (wariant po rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej)
 6. Funkcje i role menadżerów i liderów – wyzwania czasów „postcovid”
 7. Efektywna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, zarząd) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy
 8. Język lidera – skuteczne działania na zadania bieżące i interwencyjne – realizowane w codzienności menadżerskiej

MODUŁ 2.  Budowanie zespołu czyli układanie relacji po awansie

 1. Rola autorytetu formalnego i nieformalnego w wyzwaniach na początku kariery menadżerskiej
 2. Onboarding po awansie – skuteczne praktyki płynnego przejęcia stanowiska (w wariantach rekrutacji : wewnętrznej i zewnętrznej)
 3. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamiki zmian otoczenia organizacji
 4. Fazy procesy grupowego – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 5. Nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym (ujęcie narzędziowe)
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Feedback okresowy /Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Decydowanie jako sztuka wychodzenia z niepewności
  • Komunikowanie decyzji
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół

MODUŁ 3. Zarządzanie zespołem czyli meandry efektywności menadżerskiej

 1. Cykl kierowania zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce
  • Krótki i wydłużony cykl kierowania – proces grupowy w służbie sprawczości działania
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
  • Etapy cyklu kierowania pracownikami
 2. Świadomość społeczna i zespołowa podległych pracowników – kierunkowanie efektywności w zarzadzaniu pracą zespołową
 3. Zarządzanie „portfelem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Rozwój pracowników na miarę ich możliwości
 4. Organizacja pracy menadżera – skuteczne praktyki
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjne/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Zagospodarowanie różnic kulturowych (w modelu organizacyjnym i lokalizacyjnym)
  • Budowanie wizerunku menadżera – świadomy wybór pól efektywności menadżerskich

MODUŁ 4. Wyzwania pracy menadżera czyli umiejętność zarządzania konfliktami

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności w nowej roli (perspektywa awansu hierarchicznego wewnątrz i zewnątrz organizacyjnego)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Budowanie autorytetu formalnego i nieformalnego
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością)
 2. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 3. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontrproduktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 5. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

MODUŁ 5. Narzędziownik czyli inwestycja w menadżerski „personal branding”

 1. Fundament nowoczesnego przywództwa – kształtowanie osobistej marki menadżerskiej w każdym z etapów kariery menadżerskiej
 2. Skuteczne zarzadzanie zasobami (L, R, F, C) w wymiarach zadań menadżerskich
 3. Narzędzia efektywnej komunikacji menadżerskiej
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Feedback kierowany
  • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
  • Grupa reflektująca
  • Mapa empatii
 4. Cechy i umiejętności menadżerów (*profil kompetencyjny menadżerski rekomendowany przez organizację)*
 5. Diagnostyka i psychometria wspierająca menadżerów – praktyki rynkowe ułatwiające skuteczne prowadzenie zespołów
 6. Specyfika pracy menadżerów w Polsce – wyzwania otoczenia prawnego – zespoły podległości pracowniczej versus rozwiązania B2B

Czas trwania

Szkolenie satcjonarne 16 h zegarowych:

1 dzień: 09:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

 

Szkolenie online: każdy dzień 9-16

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert obszaru – Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Szkolenie realizowane na platformie MS Teams.

Do szkolenia można dołączyć poprzez aplikację jak i również z poziomu przeglądarki internetowej.
Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u organizatora

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Szkolenie realizowane na platformie MS Teams.

Do szkolenia można dołączyć poprzez aplikację jak i również z poziomu przeglądarki internetowej.

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 6.06% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 9.7% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 12.12% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 15.76% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena szkolenia online
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
Dostępne zniżki:
 • 6.9% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 11.03% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 13.79% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 17.93% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu. Osoby zgłaszające się na szkolenie jako osoby prywatne zobowiązane są do przedpłaty za szkolenie w terminie 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Baza Usług Rozwojowych, KFS, Urząd Pracy

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!