First Time Manager - pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie

O szkoleniu

Skuteczność menadżerska jest cechą oczekiwaną już od pierwszego dnia objęcia nowego stanowiska po awansie. Tymczasem odnalezienie się w nowej roli tj. przejście od „Kolegi” do Szefa wymaga od sukcesora rewizji postawy osobistej i rozwinięcia umiejętności, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane.

Skupiając się na kluczowych obszarach: potencjale menadżera, podległym zespole i standaryzowanych procesach organizacyjnych, niniejszy warsztat za zadanie pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować i wesprzeć menadżerów po awansie w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych. Wszystko po to, by z większą płynnością pracy i komfortem, przewodzić swoim zespołom i prowadzić organizację ku przyszłości.
Kto powinien wziąć udział?

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

Program szkolenia

MODUŁ 1. Menadżer w nowej roli czyli od „Kolegi” do Szefa

 1. Menadżer na starcie – wyzwania i możliwości w pierwszych miesiącach po awansie
 2. Droga do zarządzania zespołem – od objęcia stanowiska do efektywnego działania
 3. Sukcesja – rekomendacje skutecznych praktyk od przygotowania kadry do osadzenia w strukturach organizacji
 4. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi
 5. Zespół po awansie szefa – jak na nowo ustalić zasady pracy (wariant po rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej)
 6. Funkcje i role menadżerów i liderów – wyzwania czasów „postcovid”
 7. Efektywna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, zarząd) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy
 8. Język lidera – skuteczne działania na zadania bieżące i interwencyjne – realizowane w codzienności menadżerskiej

MODUŁ 2.  Budowanie zespołu czyli układanie relacji po awansie

 1. Rola autorytetu formalnego i nieformalnego w wyzwaniach na początku kariery menadżerskiej
 2. Onboarding po awansie – skuteczne praktyki płynnego przejęcia stanowiska (w wariantach rekrutacji : wewnętrznej i zewnętrznej)
 3. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamiki zmian otoczenia organizacji
 4. Fazy procesy grupowego – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 5. Nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym (ujęcie narzędziowe)
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Feedback okresowy /Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Decydowanie jako sztuka wychodzenia z niepewności
  • Komunikowanie decyzji
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół

MODUŁ 3. Zarządzanie zespołem czyli meandry efektywności menadżerskiej

 1. Cykl kierowania zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce
  • Krótki i wydłużony cykl kierowania – proces grupowy w służbie sprawczości działania
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
  • Etapy cyklu kierowania pracownikami
 2. Świadomość społeczna i zespołowa podległych pracowników – kierunkowanie efektywności w zarzadzaniu pracą zespołową
 3. Zarządzanie „portfelem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Rozwój pracowników na miarę ich możliwości
 4. Organizacja pracy menadżera – skuteczne praktyki
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjne/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Zagospodarowanie różnic kulturowych (w modelu organizacyjnym i lokalizacyjnym)
  • Budowanie wizerunku menadżera – świadomy wybór pól efektywności menadżerskich

MODUŁ 4. Wyzwania pracy menadżera czyli umiejętność zarządzania konfliktami

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności w nowej roli (perspektywa awansu hierarchicznego wewnątrz i zewnątrz organizacyjnego)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Budowanie autorytetu formalnego i nieformalnego
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością)
 2. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 3. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontrproduktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 5. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

MODUŁ 5. Narzędziownik czyli inwestycja w menadżerski „personal branding”

 1. Fundament nowoczesnego przywództwa – kształtowanie osobistej marki menadżerskiej w każdym z etapów kariery menadżerskiej
 2. Skuteczne zarzadzanie zasobami (L, R, F, C) w wymiarach zadań menadżerskich
 3. Narzędzia efektywnej komunikacji menadżerskiej
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Feedback kierowany
  • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
  • Grupa reflektująca
  • Mapa empatii
 4. Cechy i umiejętności menadżerów (*profil kompetencyjny menadżerski rekomendowany przez organizację)*
 5. Diagnostyka i psychometria wspierająca menadżerów – praktyki rynkowe ułatwiające skuteczne prowadzenie zespołów
 6. Specyfika pracy menadżerów w Polsce – wyzwania otoczenia prawnego – zespoły podległości pracowniczej versus rozwiązania B2B

Czas trwania

14

Prelegenci

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 maj 2022
Golden Floor

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25-26 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 21-22 marzec 2022
Golden Floor

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność po szkoleniu, na podstawie faktury z terminem 7 dni.

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU organizatora.

Microsoft Teams

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!