Szkolenie

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej (Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów praw

O szkoleniu

Czy wiesz:

co obejmuje inwestycyjny proces budowlany?
jak od strony organizacyjnej i formalnej prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót budowlanych?
czy lepiej samemu prowadzić inwestycję, czy też powierzyć komu innemu?
co i komu daje nowa specustawa mieszakowa?
komu powierzyć prowadzenie inwestycji: projektantowi, inwestorowi zastępczemu, generalnemu wykonawcy, czy tez wybrać inna formą prowadzenia inwestycji?
dlaczego wydawanie pozwolenia na budowę czasami trwa miesiącami?
dlaczego w trakcie realizacji inwestycji tak łatwo przekroczyć granice samowoli budowlanej?
czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
jak skutecznie egzekwować usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat zasad organizacji oraz przepisów prawa związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego budowlanego. Temat jest niezwykle złożony pod względem organizacyjnym oraz prawnym. Niezwykle istotnym aspektem prowadzenia procesu inwestycyjnego jest umiejętność poruszania się w gąszczu, często niejednoznacznych, przepisów. To właśnie brak znajomości przepisów przez inwestorów i projektantów powoduje, iż z ich winy czas oczekiwania na pozwolenie na budowę czasami trwa wiele miesięcy. Ponadto istotne jest precyzyjne planowanie na każdym etapie oraz analiza ryzyka i zagrożeń. Tu również proste błędy inwestorów powodują, iż często nieświadomie przekraczana jest bariera samowoli budowlanej ze wszystkimi jej konsekwencjami. Inwestor przed rozpoczęciem inwestycji musi podjąć decyzję, czy jest w stanie samodzielnie podołać zorganizowaniu, poprowadzeniu i zorganizowaniu procesu inwestycyjnego, czy też korzystniej i bezpieczniej dla niego będzie scedować swoje zadania w całości lub części na inny podmiot. Pokrótce będzie też omówiona nowa specustawa mieszkaniowa – tzw. „lex deweloper”.

Na szkoleniu zostaną wskazane różne formy powadzenia inwestycji w aspekcie zarówno organizacyjnym, jak i z punktu widzenia odpowiedzialności za realizację inwestycji oraz wady wybudowanego obiektu. Przedstawione zostaną również przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Przedstawione będzie zagadnienie odpowiedzialności, rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
 • Omówione różne formy prowadzenia inwestycji oraz ich praktyczne skutki.
 • Omówiona zostanie umowa o roboty budowlane jej znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanych, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji obiektu.
 • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób planujących realizację inwestycji, nie mających doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji, oraz do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Program szkolenia

I. Moduł I – Inwestycja budowlana w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane:

A. Procedury budowlane

i. zgłoszenie:

a) terminy

b) ważność

c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

ii. pozwolenie na budowę

a) terminy

b) ważność

c) wymagania w zakresie dokumentacji

B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C. Dokumentacja:

i. do pozwolenia na budowę

ii. do zgłoszenia

iii. rozbiórki

D. Odstępstwa od warunków technicznych

E. Ochrona środowiska

F. Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II – Formy prowadzania inwestycji:

A. Klasyczna

B. Inwestor zastępczy

C. Procedury FIDIC

D. Generalne wykonawstwo

E. System pakietowy

F. Management Contracting

III. Moduł III – Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Inwestycyjny proces budowlany:

A. planowanie:

i. analiza zagrożeń

ii. dobór formy prowadzenia inwestycji

B. przygotowanie,

C. projektowanie,

D. realizacja,

E. eksploatacja.

V. Moduł V - Kanony umowy o roboty budowlane:

A. podstawy prawne,

B. odpowiedzialność,

C. zasady przygotowania,

D. zawartość umowy.

VI. Moduł VI - Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego, rękojmia i gwarancja.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

5 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 lutego 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Zapisz się

550
WARSZAWA
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!