Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/formy-prowadzenia-inwestycji-budowlanej-praktyczne-i-formalne-aspekty-realizacji-robot-budowlanych-od-strony-organizacyjnej-w-swietle-aktualnych-przepisow-prawa-oraz-specustawy-mieszkaniowej-71887-id8

Informacje o szkoleniu

 • Formy prowadzenia inwestycji budowlanej - Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej


  ID szkolenia: 71887
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel Wrocław City
  Wyścigowa 35
  53-011 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia:

Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych, wskazane zostanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, a kiedy można realizować roboty budowlane bez żadnych formalności.
Omówione różne formy prowadzenia inwestycji oraz ich praktyczne skutki.
Omówiona zostanie umowa o roboty budowlane jej znaczenie, skutki dla odbioru robót budowlanych, dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji obiektu.
Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób planujących realizację inwestycji, nie mających doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji, oraz do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Program szkolenia:

​​​​​​​I. Moduł I – Inwestycja budowlana w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane:

A. Procedury budowlane

i. zgłoszenie:

a) terminy

b) ważność

c) warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

ii. pozwolenie na budowę

a) terminy

b) ważność

c) wymagania w zakresie dokumentacji

B. Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C. Dokumentacja:

i. do pozwolenia na budowę

ii. do zgłoszenia

iii. rozbiórki

D. Odstępstwa od warunków technicznych

E. Ochrona środowiska

F. Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II – Formy prowadzania inwestycji:

A. Klasyczna

B. Inwestor zastępczy

C. Procedury FIDIC

D. Generalne wykonawstwo

E. System pakietowy

F. Management Contracting

III. Moduł III – Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej

IV. Moduł IV - Inwestycyjny proces budowlany:

A. planowanie:

i. analiza zagrożeń

ii. dobór formy prowadzenia inwestycji

B. przygotowanie,

C. projektowanie,

D. realizacja,

E. eksploatacja.

V. Moduł V - Kanony umowy o roboty budowlane:

A. podstawy prawne,

B. odpowiedzialność,

C. zasady przygotowania,

D. zawartość umowy.

VI. Moduł VI - Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego, rękojmia i gwarancja.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

W.B - Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Formy prowadzenia inwestycji budowlanej - Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej w świetle aktualnych przepisów prawa oraz specustawy mieszkaniowej