Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/formy-zarzadzania-nieruchomosciami-i-sposoby-ustalania-stanu-prawnego-nieruchomosci-konspekt-71885-id8

Informacje o szkoleniu

 • Formy zarządzania nieruchomościami i sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości - konspekt


  ID szkolenia: 71885
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Grein
  aleja Tadeusza Rejtana 1
  35-326 Rzeszów
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy dowiedzą się:

jakie są formy zarządzania nieruchomościami,
jakie są podstawy prawne zarządzania różnymi nieruchomościami i jakie ma to znaczenie dla zarządcy.
Zostaną przedstawione sposoby podejmowania decyzji oraz skutki prawne podjętych decyzji.
Wskażemy granice uprawnień zarządcy nieruchomości i z czego one wynikają.
Podpowiemy jak ustalać stan prany nieruchomości i jak zarządzać nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.
Wskażemy zalety i wady korzystania z informacji zawartych w księgach wieczystych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a w tym do zarządców nieruchomości, administratorów, rzeczoznawców oraz do zarządów spółdzielni wspólnoty, a także do właścicieli nieruchomości.

Program szkolenia:

1. Zarządzanie, zarząd, administrowanie, wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – omówienie różnych form dysponowania nieruchomościami.

a) Zarząd wynikający z przepisów prawa,

b) Zarząd trwały

c) Zarząd powierzony

d) Zarząd przymusowy (tzw. sądowy)

e) Zarządzanie w oparciu o umowę cywilną

f) Własność i wykonywanie prawa własności

g) Użytkowanie wieczyste

h) Ograniczone prawo rzeczowe: użytkowanie, służebność,

i) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

j) Najem i dzierżawa

2. Różne podstawy zarządzania nieruchomościami.

a) ustawa o własności lokali,

b) ustawa prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,

c) ustawa o gospodarcze nieruchomościami,

d) ustawa o drogach publicznych.

3. Sposoby podejmowania decyzji odnoszących się do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zależności od formy zarządu tymi nieruchomościami.

a) zarząd powierzony

b) zarząd tzw. „ustawowy”

c) mała i duża wspólnota

d) uchwały i umowy właścicieli lokali

e) dobre praktyki współpracy zarządcy wspólnoty z jej zarządem

4. Umowne granice uprawnień zarządców nieruchomości w kontekście przepisów ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

a) zakres uprawnień wynikający z ustawy o własności lokali,

b) zakres uprawnień wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) zakres uprawnień wynikający z ustawy kodeks cywilny.

5. Zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.

a) pojęcie stanu prawnego nieruchomości,

b) roszczenia do nieruchomości,

c) jak zarządzać nieruchomościami w roszczeniach,

d) lokatorzy w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

e) porządkowanie wpisów w dokumentach.

6. Znaczenie domniemania prawdziwości danych ujawnionych w księgach wieczystych.

a) obrót nieruchomością

b) windykacja,

c) podejmowanie decyzji przekraczających zwykły zarząd,

d) ograniczone prawa rzeczowe (służebność, hipoteka).

7. Sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości:

a) księgi wieczyste,

b) wypisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali,

c) operat ewidencyjny,

d) orzeczenia sadów,

e) inne dokumenty.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem


Wydarzenie: Formy zarządzania nieruchomościami i sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości - konspekt