Szkolenie

Formy zarządzania nieruchomościami i sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości - konspekt

O szkoleniu

Czy wiesz:

-jakie elementy są formy zarządzania nieruchomościami i jakie to rodzi skutki?
-jakie są podstawy prawne różnych form zarządzania oraz jakie ma to znaczenie formalne i praktyczne?
-jaka odpowiedzialność jest związana z podejmowaniem decyzji w zarządzaniu nieruchomościami?
-co wyznacza granice uprawnień zarządców nieruchomości?
-jak zarządzać nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym?
-Jakie znaczenie ma domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w księgach wieczystych?

Szkolenie jest stanowi kompendium wiedzy i omówienie różnych form zarządzania różnymi nieruchomościami, a przede wszystkim podaje jego uczestnikom praktyczne porady i zasady postępowania. Omówione zostaną sposoby ustalania stanów prawnych nieruchomości oraz kwestia prawdziwości (aktualności) danych zawartych w księgach wieczystych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są formy zarządzania nieruchomościami,
 • jakie są podstawy prawne zarządzania różnymi nieruchomościami i jakie ma to znaczenie dla zarządcy.
 • Zostaną przedstawione sposoby podejmowania decyzji oraz skutki prawne podjętych decyzji.
 • Wskażemy granice uprawnień zarządcy nieruchomości i z czego one wynikają.
 • Podpowiemy jak ustalać stan prany nieruchomości i jak zarządzać nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Wskażemy zalety i wady korzystania z informacji zawartych w księgach wieczystych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a w tym do zarządców nieruchomości, administratorów, rzeczoznawców oraz do zarządów spółdzielni wspólnoty, a także do właścicieli nieruchomości.

Program szkolenia

1. Zarządzanie, zarząd, administrowanie, wykonywanie prawa własności w imieniu właściciela – omówienie różnych form dysponowania nieruchomościami.

a) Zarząd wynikający z przepisów prawa,

b) Zarząd trwały

c) Zarząd powierzony

d) Zarząd przymusowy (tzw. sądowy)

e) Zarządzanie w oparciu o umowę cywilną

f) Własność i wykonywanie prawa własności

g) Użytkowanie wieczyste

h) Ograniczone prawo rzeczowe: użytkowanie, służebność,

i) Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

j) Najem i dzierżawa

2. Różne podstawy zarządzania nieruchomościami.

a) ustawa o własności lokali,

b) ustawa prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,

c) ustawa o gospodarcze nieruchomościami,

d) ustawa o drogach publicznych.

3. Sposoby podejmowania decyzji odnoszących się do nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w zależności od formy zarządu tymi nieruchomościami.

a) zarząd powierzony

b) zarząd tzw. „ustawowy”

c) mała i duża wspólnota

d) uchwały i umowy właścicieli lokali

e) dobre praktyki współpracy zarządcy wspólnoty z jej zarządem

4. Umowne granice uprawnień zarządców nieruchomości w kontekście przepisów ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

a) zakres uprawnień wynikający z ustawy o własności lokali,

b) zakres uprawnień wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) zakres uprawnień wynikający z ustawy kodeks cywilny.

5. Zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym.

a) pojęcie stanu prawnego nieruchomości,

b) roszczenia do nieruchomości,

c) jak zarządzać nieruchomościami w roszczeniach,

d) lokatorzy w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym

e) porządkowanie wpisów w dokumentach.

6. Znaczenie domniemania prawdziwości danych ujawnionych w księgach wieczystych.

a) obrót nieruchomością

b) windykacja,

c) podejmowanie decyzji przekraczających zwykły zarząd,

d) ograniczone prawa rzeczowe (służebność, hipoteka).

7. Sposoby ustalania stanu prawnego nieruchomości:

a) księgi wieczyste,

b) wypisy z ewidencji gruntów, budynków i lokali,

c) operat ewidencyjny,

d) orzeczenia sadów,

e) inne dokumenty.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 22 kwietnia 2022

Zapisz się

350
on-line
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!