Fundacja rodzinna w Polsce – nowe narzędzie prawne dla zabezpieczenia majątku i interesu rodziny.

O szkoleniu

Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona instytucja, która od dziesięcioleci z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach – fundacja rodzinna. Jest to przełom dla właścicieli firm rodzinnych, prywatnych, którzy od wielu lat zwracali uwagę na potrzebę uelastycznienia procesu sukcesji, tak aby w większym zakresie odpowiadał on ich założeniom oraz indywidualnym potrzebom.

Fundacja rodzinna w Polsce jest nowym narzędziem prawnym dedykowanym właścicielom firm prywatnych i ich rodzinom. Edukacja w zakresie celów, zakładania i funkcjonowania fundacji rodzinnej, możliwości jej wdrażania w firmach rodzinnych i rodzinach jest konieczna i powinna uwzględniać uwarunkowania, w jakich działają firmy rodzinne oraz cechy, jakie posiadają właściciele firm rodzinnych. 

Celem szkolenia jest przygotowanie prawników i doradców wpierających firmy rodzinne w zakładaniu fundacji rodzinnych, w tym szczegółowe omówienie kwestii prawnych i podatkowych ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r o fundacji rodzinnej oraz wskazanie korzyści, procedur działania, jak również elementów wymagających szczególnej uwagi ze strony doradców i samych właścicieli firm rodzinnych. Dodatkowo eksperci z kancelarii GWLaw Grabowski i Wspólnicy omówią konkretne sytuacje i przykładowe ich rozwiązania oraz umożliwią omówienie na forum sytuacji przytoczonych przez uczestników w czasie sesji pytań i odpowiedzi przewidzianych po każdym module tematycznym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia:

 • dowiedzą się, jak wyglądają etapy założenia fundacji rodzinnej i które z etapów wymagają szczególnej współpracy na poziomie właściciel/firma/doradca
 • zdobędą uporządkowaną wiedzę prawną i podatkową, która będzie narzędziem do zrealizowania celów i wizji właścicieli firm rodzinnych i ich rodzin
 • będą mieli świadomość i potrafili wskazać adekwatne do sytuacji konkretnej firmy rodzinnej, korzyści płynące z założenia fundacji rodzinnej w Polsce, możliwości wdrożeń fundacji oraz ryzyk, na które należy zwrócić uwagę,
 • poznają możliwe rozwiązania w konkretnych stanach faktycznych w rodzinie i firmie.

Uwaga! Każdy z uczestników będzie mógł mejlowo zadać jedno pytanie dotyczące zagadnień omawianych na szkoleniu.  Możliwość ta będzie aktywna do końca czerwca 2023 roku. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest w szczególności:

 • prawnikom, chcącym rozwijać swoją specjalizację w kierunku doradztwa firmom rodzinnym w tworzeniu fundacji rodzinnych,
 • doradcom prawnym i podatkowym firm rodzinnych,
 • wewnętrznym doradcom prawnym, podatkowym i księgowym w firmach rodzinnych,
 • pozostałym zainteresowanym osobom, w tym właścicielom, prezesom, dyrektorom firm rodzinnych.

Program szkolenia

09:15

Czas na logowanie.

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Fundacja rodzinna w Polsce - etap tworzenia, funkcjonowania, majątek

Daria Leszczyk, Adwokat w GWLaw

1. Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim  systemie prawnym - jakie są jej cele?
2. Poszczególne etapy założenia fundacji rodzinnej
3. Dozwolony zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację 
4. Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej 
            a. Jakie aktywa  i kto można wnieść do fundacji rodzinnej?
            b. Czy fundator poza funduszem założycielskim może wnieść inne mienie do fundacji?
            c. Spis majątku fundacji rodzinnej.
5. Czy fundacja rodzinna jest na zawsze?
6. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min

10:40

Przerwa

10:50

Fundator w fundacji rodzinnej. Zachowek.

Luiza Kwaśnicka, Radca prawny w GWLaw, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz

1. Fundator w fundacji rodzinnej 
              a. Kto może być fundatorem?
              b. Prawa i obowiązki fundatora
              c. Rola fundatora
2. Fundacja rodzinna a zachowek
3. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

11:20

Przerwa

11:30

Statut, beneficjenci i organy fundacji rodzinnej

dr Rafał Trzeciakowski, Radca prawny w GWLaw, dr nauk prawnych

1. Statut fundacji rodzinnej
              a. Kto i kiedy uchwala statut fundacji rodzinnej?
              b. Elementy obligatoryjne a fakultatywne statutu fundacji rodzinnej
              c. Kiedy i kto może zmienić statut fundacji rodzinnej?
2. Beneficjenci fundacji rodzinnej 
              a. Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?
              b. Uprawnienia i obowiązki beneficjentów fundacji rodzinnej.
3. Organy fundacji rodzinnej 
              a. Zarząd fundacji rodzinnej i jego zadania
              b. Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej
              c. Rada nadzorcza fundacji rodzinnej
4. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

13:10

Przerwa

13:40

Audyt i odpowiedzialność cywilnoprawna w fundacji rodzinnej

Agnieszka Mitręga, Radca prawny, wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia

 1. Jaka jest rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej?
 2. Czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
 3. Kto przeprowadza audyt fundacji rodzinnej?
 4. Kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za działania fundacji rodzinnej?
 5. Q&A, analiza przypadku - ok. 10 min.

14:30

Przerwa

14:40

Opodatkowanie w fundacji rodzinnej

Urszula Ogorzałek, Doradca podatkowy w GWLaw

1. Zwolnienie podmiotowe w CIT
             a. W szczególności wniesienie aktywów
             b. Prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w ustawie
2. Czynności opodatkowane CIT
             a. Wypłata świadczeń,
             b. Likwidacja fundacji rodzinnej
             c. Prowadzenie działalności wykraczającej poza dopuszczalny zakres.
             d. Podatek od przychodów z budynków
3. Czynności opodatkowane PIT
             a. Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów zwolnionych z PIT
             b. Wypłata na rzecz pozostałych beneficjentów
4. Fundacja rodzinna a:
             a. Podatek VAT
             b. Podatek Akcyzowy
             c. Podatki lokalne
             d. Prawo celne
5. Fundacja rodzinna jako wehikuł inwestycyjny
6. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
7. Q&A, analiza przypadku ok. 10 min.

15:30

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daria Leszczyk

Adwokat w GWLaw

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, aspektach związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych oraz obsłudze procesów strukturyzacyjnych.
Od wielu lat prowadzi liczne procesy przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów spółek handlowych oraz uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów strukturyzacji kapitałowych i majątkowych przedsiębiorstw. W zakresie prawa spółek handlowych, doradza w procesach inwestycyjnych oraz transakcjach joint venture, a także uczestniczy w procesach due diligence.
Ma bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek Skarbu Państwa. W ramach swojej specjalizacji, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu kodeksu spółek handlowych.

 

Luiza Kwaśnicka

Radca prawny w GWLaw, wcześniej przez ponad 10 lat Notariusz

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rodzinnym, spadkowym oraz w zakresie nieruchomości i prawa zobowiązań oraz zabezpieczeń.
Doradza w zakresie procesów sukcesyjnych, w tym w zakresie umów majątkowych małżeńskich, testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki oraz umów spółek, zarówno kapitałowych, osobowych, jak i cywilnych. Doradza w obszarze Private Clients, w zakresie spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych.
Posiada ogromną praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego, w tym w zakresie zobowiązań, zabezpieczeń majątkowych. Doradza przy podpisywaniu umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, ustanawianiu zabezpieczeń, w tym hipotek.
Udziela wsparcia prawnego w zakresie prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, w sprawach o zachowek.
Przygotowuje projektu umów spółek oraz uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych dotyczących spółek.
Posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
Sfinalizowała od strony notarialnej pierwszą w Polsce spółkę europejską. Dokonywała notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowała się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zarówno na aplikację notarialną, jak i na aplikację radcowską. W latach 2007 – wrzesień 2018 prowadziła jako Notariusz kancelarię notarialną w Warszawie. Od końca 2018 roku wykonuje zawód Radcy prawnego.
Ukończyła szkolenie z zakresu „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów”.
Uczestniczyła w pracach komisji prawodawczych w zakresie prawa. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa na łamach gazety „Rzeczpospolita” i innych czasopism naukowych i branżowych. Wieloletni wykładowca na zajęciach z zakresu prawa handlowego dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie i Krakowie.
W swojej pracy wykazuje się rzetelnością i dokładnością, kompleksowym spojrzeniem na przedstawione jej do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przy wykorzystaniu posiadanej ogromnej znajomości obowiązującego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie przepisów prawnych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

 • Doradza w obszarze Private Client
 • Opracowuje i wdraża procesy sukcesji firm rodzinnych
 • Doradza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, w tym w postępowaniach rozwodowych, o podział majątku wspólnego
 • Doradza przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • Udziela kompleksowego wsparcia prawnego przy zakładaniu spółek, w tym przy składaniu wniosków do rejestru
 • Pomaga przy zakładaniu fundacji, w tym w zakresie spisywania statutu fundacji i wpisu do rejestru


Prywatnie interesuje się kulturą, zwyczajami narodowości różnych krajów. Uwielbia podróże. W wolnych chwilach uprawia sport i czyta książki. Gra w ping-ponga, koszykówkę, biega.

 

dr Rafał Trzeciakowski

Radca prawny w GWLaw, dr nauk prawnych

Specjalizuje się w doradztwie w procesach sukcesyjnych w firmach rodzinnych oraz bieżącej działalności przedsiębiorstw. Przygotowuje i wdraża programy motywacyjne w przedsiębiorstwach, opracowuje i wdraża modele zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w zakresie prawa administracyjnego, reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Przygotowuje opinie prawne w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz struktur transakcji inwestycji, zasadności sporów korporacyjnych. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych, w tym w zakresie mediacji i sporów sądowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa spółdzielczego, reprezentuje spółdzielnie i członków spółdzielni. Obsługuje organizacje pożytku publicznego w zakresie ich bieżącej działalności.
Autor i współautor wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Wykładowca na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych przedsiębiorczości rodzinnej i prawnym aspektom sukcesji.

 

Agnieszka Mitręga

Radca prawny, wspólnik zarządzający GWLaw Gdynia

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach oraz prawie korporacyjnym.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, m.in. instytucji pożyczkowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających wierzytelnościami.
Zajmuje się m.in. problematyką związaną z oferowaniem produktów finansowych konsumentom w różnych kanałach sprzedażowych (w tym e-commerce), ochroną danych osobowych klientów instytucji finansowych oraz pozostałymi prawnymi aspektami działalności instytucji finansowych.
Doradza spółkom publicznym i prowadzi procesy związane z publicznym oferowaniem papierów wartościowych, wprowadzaniem spółek do obrotu na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności obligacji korporacyjnych.
Specjalizuje się także w strukturyzacji i prowadzeniu transakcji M&A oraz reorganizacjach grup kapitałowych (podziały, przekształcenia, połączenia).
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym sekurytyzacyjnych oraz transakcjach na rynku wierzytelności (nabywanie portfeli wierzytelności, umowy o subpartycypację i sekurytyzację). Doradza także firmom windykacyjnym w zakresie zawierania umów serwisowych oraz podmiotom zarządzającym wierzytelnościami w zakresie umów o zarządzania portfelami wierzytelności.
Specjalizuje się także w doradztwie związanym z finansowaniem działalności przedsiębiorców: umowy kredytowe, emisje obligacji, pożyczki wewnątrzgrupowe.
Profil na Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/agnieszka-mitręga-9237415b/

 

Urszula Ogorzałek

Doradca podatkowy w GWLaw

Specjalizuje się w podatkach dochodowych dotyczących planowania podatkowego oraz wyboru formy opodatkowania spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych oraz sukcesyjnych firm rodzinnych, w tym procesach połączeń, akwizycji i przekształceń.
Zajmuje się bieżącą obsługą podatkową polskich firm prywatnych. Doradza w działalności podstawowej i inwestycyjnej.
Aktywny Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent konferencji oraz prowadząc szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków.
Doradza firmom prywatnym i osobom fizycznym.
Profil na Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ula-ogorzałek/

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa Prosta 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!