Fundusze Europejskie 2021-2027 - nowe zasady realizacji i rozliczania projektów unijnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027. Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020. Przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych. Uczestniczki i uczestnicy zobaczą różnice w systemie instytucjonalnym, wyborze projektów oraz kwalifikowalności kosztów pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy. Zauważą także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się projektami unijnymi oraz do przyszłych beneficjentów.

Program szkolenia

Nowy okres programowania na lata 2021-2027

 • Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
 • Nowy podział środków europejskich
 • Nowe cele polityki
 • Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy
 • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania

System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy – podobieństwa i różnice

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć

 • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
 • Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy – case study
 • Mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
 • Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowy Plan Odbudowy (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia)
 • Wsparcie dla nauki i przemysłu
 • Cyfryzacja
 • Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w OZE
 • Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska
 • Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej
 • Wsparcie sektora kultury
 • Wsparcie sektora ochrony zdrowia
 • Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu
 • Wsparcie opieki nad dziećmi (żłobki i przedszkola)
 • Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Wsparcie szkolnictwa wyższego
 • Równość i niedyskryminacja

Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

 • Matryca kwalifikowalności
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Zakupy środków trwałych
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć
 • Wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

Wybór wykonawców – nowe podejście.

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

INGRID SZRAJER

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych.

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!