Fundusze Europejskie dla sektora publicznego - nowa perspektywa finansowa 2021-2027

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027, zasad podziału funduszy, metod ich wdrażania.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz innych zainteresowanych Funduszami Europejskimi dla sektora publicznego.

Program szkolenia

Cele Polityki Unii Europejskiej

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
 • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027

Akty i regulacje prawne

 • Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
 • Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych
 • Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego COM

Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
 • Programy regionalne.

Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach

 • Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
 • Cele i metody wdrażania
 • Podejście strategiczne i Programowanie
 • Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
 • Zarządzanie dzielone
 • Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
 • Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
 • Zatwierdzanie programów
 • Stopy współfinansowania
 • Zasięg geograficzny
 • Koncentracja tematyczna

Cele szczegółowe i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS

 • Cele szczegółowe EFRR i FS
 • Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
 • Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
 • Rozwój terytorialny – RPO
 • Uwarunkowania terytorialne
 • Zintegrowany rozwój terytorialny
 • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 • Europejska inicjatywa miejska

Zasady udzielania środków

 • Monitoring i sprawozdawczość
 • Formy dotacji
 • Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Działania łączone
 • Odbiorca Końcowy
 • Innowacje społeczne
 • Kompetencje kluczowe
 • Równość szans oraz niedyskryminacja
 • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego
 • Instrumenty finansowe

Zasady kwalifikowalności wydatków

 • Zasady kwalifikowalności
 • Koszty niekwalifikowane
 • Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
 • Rodzaje płatności
 • Wspólne zasady dotyczące płatności
 • Trwałość operacji
 • Promocja i Rozpoznawalność
 • Rachunkowość w ramach Programu
 • Audyty i kontrola
 • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe – zapobieganie
 • Wstrzymanie i zawieszenie płatności
 • Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
 • Korekty finansowe
 • Umorzenie zobowiązań w ramach Programu
 • Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 7 listopad 2022
Online 16 grudzień 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
630
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 650 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!