Szkolenie

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ćwiczenia i warsztaty pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy nad pozyskiwaniem finansowan

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 1-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:
roli środków zewnętrznych w organizacji,
specyfiki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020,
krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania,
zasad sporządzania i kryterii oceny wniosków aplikacyjnych,
pomocy publicznej w nowym okresie programowania.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
GRUPA DOCELOWA:

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
pracowników administracji publicznej;
głównych księgowych;
kierowników działów finansowo-księgowych;
członków zespołów projektowych;
osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

Środki unijne 2014-2020

-Pojęcie oraz rola środków zewnętrznych w organizacji.
-Jak przygotować plan działań fundraisingowych.
-Jak wykorzystać silne strony organizacji w procesie pozyskiwania funduszy.
-Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020.
-Nowe programy operacyjne.
-Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
-Najbardziej istotne zmiany w zakresie aplikowania (perspektywa na lata 2014 – 2020).
-Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych.
-Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej.
-Środki unijne dla poszczególnych branż.
-Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych.
-Przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
-Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych.
-Ocena wniosku aplikacyjnego (weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych).
-Pomoc publiczna w nowym okresie programowania.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

Prelegenci

Cytat
Prawnik i ekonomista, doktorant, nauczyciel i trener, od ponad dziesięciu lat członek władz i fundraiser w kilu NGO-sach. Prowadził przygotowanie, aplikowanie, ocenianie i rozliczanie ponad 180 projektów (realizowanych przez NGO, JST, inne organy państwa) o łącznej wartości ponad 700 milionów złotych. Posiada praktyczną wiedze zdobytą zarówno jako faundraiser, jak i osoba działając a w imieniu osób indywidulanych i instytucji pełniących funkcje donatora (m.in.: jako pracownik etatowy ocenił ok. 120 wniosków o współfinansowanie projektów „twardych” i „miękkich” ze środków unijnych) .

Ponad 100 dni szkoleniowych z zakresu prawa, zarządzania i środków unijnych, w których uczestniczyło ponad 3000 pracowników sektora komercyjnego, samorządowców, urzędników administracji centralnej oraz przedstawicieli NGO.

Gdzie i kiedy

Kraków 3 lipiec 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 2 lipiec 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 29 czerwiec 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 8 maj 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 kwiecień 2015
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
450 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!