Szkolenie

Fundusze unijne. Jak pozyskać środki na lata 2011-2015

O szkoleniu

Celem szkolenia jest edukacja menedżerów i właścicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie sposobów pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych. Gwarantujemy zdobycie gruntownej wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat sposobów i metod pozyskiwania funduszy unijnych. W ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o możliwościach realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Poznają specyfikę przygotowania projektów, napisania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. Nauczą się jak sprawnie i bez problemu przejść ocenę formalną i uzyskać sukces w ocenie merytorycznej, zakończony przyznaniem dofinansowania.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, przedsiębiorców, księgowych, pracowników zajmujących się pozyskiwanie dotacji unijnych. Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osoby, które są zainteresowane założeniem własnej firmy.

Program szkolenia

1. Czym są fundusze unijne?
2. Unijne wsparcie dla przedsiębiorców w latach 2007-2013
- Narodowa Strategia Spójności (NSS)
- Cele i kierunki rozwoju 2007 – 2013, dokumenty.
- Układ celów NSS i programów operacyjnych 2007 - 2013
- Instrumenty Narodowej Strategii Spójności (NSS)
3. Źródła finansowania dla Programów Operacyjnych
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR
- Europejski Fundusz Społeczny – EFS
- Fundusz Spójności – FS
4. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013. Podstawowe informacje
- Przedsiębiorca mikro, mały, średni i duży – kwalifikacja podmiotowa
- Mapa pomocy regionalnej, czyli ile dla kogo?
- Kwalifikowalność projektu
- Kwalifikowalność wydatków

5. Systematyka programów pomocowych
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Regionalne Programy Operacyjne
6. Nowe zasady składania aplikacji o dotacje unijne 2007-2013
7. Jak skutecznie ubiegać się o dotację?
- Identyfikacja potrzeb firmy
- Stworzenie koncepcji projektu
- Określenie potencjalnych źródeł dofinansowania
- Badanie zdolności podmiotowej i przedmiotowej
- Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – własny zespół, czy firma doradcza?
- Procedura oceny projektów
- Podpisanie umowy o dofinansowanie
- Monitoring i sprawozdawczość
- Osiągnięcie założonych rezultatów
- Dokumentowanie wydatków
- Wniosek o wypłatę dofinansowania

8. Dotacje na założenie firmy
- Biznesplan
- Dodatkowe możliwości
- Dotacje unijne na innowacyjne pomysły
- Dotacje unijne na założenie firmy
- Dotacje z Urzędu Pracy
- Konkursy
- Niskooprocentowane pożyczki.

9. Dotacje z kredytem lub leasingiem
- Środki pożyczkowe dla przedsiębiorstw
- Kredyt
- Leasing

10. Korzyści dla firm korzystających z dotacji unijnych
- Dodatkowe źródło finansowania
- Kapitał na rozwój
- Nowe perspektywy
- Szeroki wachlarz wsparcia
- Promocja
11. Główne przyczyny niepowodzenia w realizacji projektu.

Czas trwania

1 dzień - 8 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Cytat
Marta Wysocka-Fronczek

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie im. Ryszarda Łazarskiego na Wydziale Prawa. Ukończone studia doktoranckie na Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Finalistka konkursu „Law Games” organizowanego przez ELSA oraz laureatka IV edycji konkursu Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowanego przez Business Center Club.

Zawodowo wieloletni Specjalista ds. prawnych i finansowych; specjalizuje się m.in. w weryfikacji kredytowej i leasingowej, zawieraniu umów leasingu, factoringu, rozwiązywaniu problemów natury prawnej i podatkowej związanej z źródłem finansowania, analizie zabezpieczeń prawnych i ich stosowaniu.

Autorka wielu prac i artykułów m.in. dla wydawnictwa Legalis. Wieloletni wykładowca i znakomity trener z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, prawa cywilnego.

Gdzie i kiedy

Łódź 11 października 2011
-

Łódź

-

woj. łódzkie

Zapisz się

Cena 1
-
470 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!