Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/fundusze-unijne-na-lata-2014-2020-60258-id21069

Informacje o szkoleniu

 • FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020


  ID szkolenia: 60258
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  00-559 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.45
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpiły liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować dobry plan
i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.

Szkolenie skierowane jest do:

przedsiębiorcy, os zainteresowane tematem, wlaściciele firm, kadra zarządzająca

Program szkolenia:

OWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020
- Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
- Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
- Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
- Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
- Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych
i infrastrukturalnych
NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE - nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych
- Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
- Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
- Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020
PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ - omówienie najważniejszych obszarów wsparcia
- PO Infrastruktura i Środowisko /POiŚ/ - Dotacje na infrastrukturę na szczeblu krajowym
- PO Inteligentny Rozwój /POIR/ - Dotacje dla przedsiębiorców i jednostek B+R na szczeblu krajowym
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój /POWER/
- PO Polska Cyfrowa
- PO Polska Wschodnia
- PO Pomoc Techniczna
PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W LATACH 2014-2020
INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ? - DOTACJE NA POZIOMIE REGIONALNYM
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW MORSKICH I RYBACKICH
REALIZACJA (ROZLICZANIE) PROJEKTÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Informacje o prelegentach:

ANNA BUJARSKA - Ekspert finansowy ds. rozliczeń dotacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, konsultant podmiotów realizujących i ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych. Kierownik zespołu ds. realizacji i kontroli projektów. Prowadzi szkolenia z zakresu rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE, środków unijnych
w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach, zarządzania finansami i rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty dla administracji publicznej
z zakresu sprawozdawczości, ewidencji księgowej; właścicielka biur podatkowo - rachunkowych; wiceprezes sieci Europejskich Biur Rachunkowych specjalizujących się w rozliczaniu dotacji UE.

MICHAŁ KUCHARSKI - Prezes Zarządu firmy GREX Consulting Sp. z o.o. zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych. Praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów
i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę pozyskiwania, rozliczania i zarządzania dotacjami unijnymi. Od lat zajmuje się również kojarzeniem sfery biznesu z nauką. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 85 do

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępny na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 850 PLN netto**.

Wydarzenie: FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020