Szkolenie

FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020

O szkoleniu

Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpiły liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować dobry plan
i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.
Kto powinien wziąć udział?
przedsiębiorcy, os zainteresowane tematem, wlaściciele firm, kadra zarządzająca

Program szkolenia

OWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020
- Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
- Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
- Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
- Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
- Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych
i infrastrukturalnych
NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE - nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych
- Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
- Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
- Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020
PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ - omówienie najważniejszych obszarów wsparcia
- PO Infrastruktura i Środowisko /POiŚ/ - Dotacje na infrastrukturę na szczeblu krajowym
- PO Inteligentny Rozwój /POIR/ - Dotacje dla przedsiębiorców i jednostek B+R na szczeblu krajowym
- PO Wiedza, Edukacja, Rozwój /POWER/
- PO Polska Cyfrowa
- PO Polska Wschodnia
- PO Pomoc Techniczna
PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W LATACH 2014-2020
INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ? - DOTACJE NA POZIOMIE REGIONALNYM
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PROGRAM DOTYCZĄCY ROZWOJU OBSZARÓW MORSKICH I RYBACKICH
REALIZACJA (ROZLICZANIE) PROJEKTÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Czas trwania

9.30-16.45

Prelegenci

Cytat
ANNA BUJARSKA - Ekspert finansowy ds. rozliczeń dotacji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, konsultant podmiotów realizujących i ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych. Kierownik zespołu ds. realizacji i kontroli projektów. Prowadzi szkolenia z zakresu rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE, środków unijnych
w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach, zarządzania finansami i rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty dla administracji publicznej
z zakresu sprawozdawczości, ewidencji księgowej; właścicielka biur podatkowo - rachunkowych; wiceprezes sieci Europejskich Biur Rachunkowych specjalizujących się w rozliczaniu dotacji UE.

MICHAŁ KUCHARSKI - Prezes Zarządu firmy GREX Consulting Sp. z o.o. zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych. Praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów
i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę pozyskiwania, rozliczania i zarządzania dotacjami unijnymi. Od lat zajmuje się również kojarzeniem sfery biznesu z nauką. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 października 2014
Warszawa

00-559 Warszawa

Chopina 7 lokal 50

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 stycznia 2014
Open Training sp. z o.o.

00-511 Warszawa

ul. Nowogrodzka 31

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
do
85 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępny na www.opentraining.pl. Wpłaty należy dokonać na konto Open Training Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
1) Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. Nr. NIP………………………………..……. i upoważniamy Open Training Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2) Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 850 PLN netto**.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!