FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020 Kraków

O szkoleniu

"Nowe Fundusze Unijne to nowe szanse dla polskich przedsiębiorców i instytucji. Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Nastąpią liczne zmiany w zakresie absorbcji środków a także samych Programów Operacyjnych. Dlatego już dziś warto przygotować plan
i zweryfikować potrzeby rozwojowe firmy, pod kątem możliwości jakie dają nam dotacje unijne.

W sposób praktyczny odpowiemy Państwu na następujące pytania:
- Co przyniesie nowa perspektywa budżetowa?
- Jakie programy obejmą Polskę?
- W jaki sposób już teraz rozpocząć przygotowania w przedsiębiorstwie do nowej perspektywy 2014-2020?
- Jakie są korzyści ze współpracy biznesu ze sferą naukową?
- Czym jest innowacyjny biznes/produkt dla Unii Europejskiej?
- Jakie korzyści dla przedsiębiorcy płyną z udziału w konkursach pilotażowych?
- Jaka jest rola Prawa zamówień publicznych w nowej perspektywie dofinansowania?
Kto powinien wziąć udział?
Na szkolenie zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane zasadami dofinansowania z Unii Europejskiej

Program szkolenia

PROGRAM

9.30 – 9.45 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.

9.45 – 10.30

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku
Obszary i dziedziny współpracy państw członkowskich 2014-2020
Przewidywane środki finansowe dla Polski na lata 2014-2020
Wieloletnie Ramy Finansowe UE 2014-2020
Kierunki zmian w zasadach dofinansowania projektów miękkich, inwestycyjnych i infrastrukturalnych

10.30 – 11.30

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W POLSCE

Prognoza i zasady podziału środków finansowych w Polsce w 2014-2020
Efekt porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a Polską przyjęcie – Założeń Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
Wspólne Ramy Strategiczne 2014-2020 – 3 cele strategiczne i 11 celów tematycznych
Zasady funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014-2020

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.15

PROGRAMY OPERACYJNE OBEJMUJĄCE CAŁĄ POLSKĘ

PO Inteligentny Rozwój
PO Infrastruktura Zrównoważonego Rozwoju
PO Polska Cyfrowa
PO Rozwój Polski Wschodniej
PO Wiedza Edukacja Rozwój
PO Pomoc Techniczna
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
PO dot. Rozwoju Obszarów Wiejskich
PO Rybactwo i Morze

SZESNAŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PO JEDNYM DLA KAŻDEGO
Z WOJEWÓDZTW

INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ NA PRZYSZŁOŚĆ ?

13.15 – 13.45 Przerwa

13.45 – 15.30

OD POMYSŁU DO RYNKU – nowa koncepcja wsparcia prac B+R i wdrażania ich wyników w roku 2014 w nowym okresie programowania

JAKIE BĘDĄ INSTRUMENTY ZWIĘKSZAJĄCE POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY JEDNOSTEK NAUKOWYCH I POTENCJAŁ INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORSTW W 2014 ROKU?

Konsolidacja infrastruktury
Infrastruktura flagowa
Umiędzynarodowienie badań
Wsparcie konsorcjów nauka-biznes
Rozwój zasobów ludzkich sektora B+R
Centra badawczo-rozwojowe
Wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstw
Kredyt technologiczny
Bony na innowacje
Zwiększenie dostępności do funduszy kapitału zalążkowego oraz venture i private equity
Wsparcie ochrony własności przemysłowej
Rozwój usług proinnowacyjnych
Wsparcie klastrów

AKTUALNE PILOTAŻOWE PROGRAMY WSPARCIA REALIZOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 2013 ROKU – zbieranie doświadczeń dla przyszłego okresu programowania: Innomed, Bridge Classic, Program Badań Stosowanych III, M-ERA.NET

15.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

8 godz

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi Ekspert - MICHAŁ KUCHARSKI - Prezes Zarządu firmy Gecon Inwest.
Praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych, finansów i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę pozyskiwania, rozliczania i zarządzania dotacjami unijnymi. Od lat zajmuje się również kojarzeniem sfery biznesu z nauką. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Open Training sp. z o.o. i Instytut Allerhanda

31-115 Kraków

Plac Sikorskiego 2/7

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
799
Cena zawiera:
  • -
Zapisz się

Organizator

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Open Training sp. z o.o.
00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!