Szkolenie

Fundusze Unijne:Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 1890 netto
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
1701 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 14 września 2015

Czy wiesz, że...
... wymagany w projekcie wkład własny nie musi stanowić dodatkowego obciążenia finansowego dla Beneficjenta?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Udział w szkoleniu zwiększy szanse na skuteczne aplikowanie i realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Osoby zaczynające pracę w funduszach unijnych
Pracownicy merytoryczni, którzy w ramach swoich obowiązków będą zajmować się także projektami unijnymi
Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność znajdywania właściwego źródła finansowania projektu i doboru wskaźników bezpiecznych dla realizacji projektu.

Program szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system, cele i zasady realizacji projektów
 Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
 Programy krajowe i regionalne
 Nowe Programy Operacyjne 2014-2020 – przykłady projektów możliwych do zrealizowania w ramach:
o PO Polska Cyfrowa
o PO Inteligentny Rozwój
o PO Infrastruktura i Środowisko
o PO Polska Wschodnia
o PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
o Regionalnych Programów Operacyjnych
 Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
Zasady finansowania projektów
 Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
 Wkład własny niepieniężny
System wyboru projektów
 Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 Typy Beneficjentów
 Tryby wyboru projektów
 Kryteria oceny i wyboru projektów
 Procedura odwoławcza
Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
 Pomysł a źródło finansowania
 Kilka prostych pytań drogą do dobrego projektu
 Sami czy w partnerstwie – za i przeciw
Zawartość wniosku o dofinansowanie - część warsztatowa
 Logika projektowa
 Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
 Działania
 Produkty, rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
 Analiza ryzyka
 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
 Realizacja polityk wspólnotowych
Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020
 Matryca logiczna kwalifikowalności
 Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
 Nowe zasady kwalifikowalności wydatków
(w tym m.in. wynagrodzenia, zarządzanie projektem, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
 Projekty generujące dochód
 Uproszczone formy rozliczania wydatków
 Koszty niekwalifikowane
 Zagrożenia uznania wydatków
za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
Budżet i harmonogram realizacji projektu - warsztat praktyczny Kwalifikowalność a prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
 Zasady rachunkowości projektów unijnych
 Wymogi w zakresie prowadzenia
i przechowywania dokumentacji
 Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu
i kwalifikowalność wydatków
Zarządzanie projektem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu w czasie
 Planowanie finansowe w projekcie a płynność finansowa projektu
 Wniosek o płatność i sprawozdawczość
w projektach
Kontrola projektu
 Kto ma prawo nas kontrolować?
 Rodzaje kontroli
 Obowiązek Projektodawcy poddania się kontroli
 Jak przygotować się do kontroli?
 Główne obszary zainteresowania kontroli – na co zwrócić szczególną uwagę realizując projekt unijny, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowości
 Kontrola trwałości – zmiana podejścia
Zamknięcie projektu – jak przygotować dokumentację projektową do archiwizacji

Czas trwania

Kurs trwa łącznie 4 dni
I część: 14-15 grudnia
II część: 14- 15 grudnia

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 grudnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu , Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu , Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!