Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/fuzje-i-przejecia-przedsiebiorstw-strategie-rozwoju-przedsiebiorstwa-21623-id3

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Zrozumienie wpływu procesów konsolidacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.
* Opanowanie metodyki organizacji i prowadzenia procesów fuzji i przejęć.
* Poznanie głównych zagrożeń związanych z procesem doboru celów inwestycyjnych, analizy i wyceny partnerów integracji, technicznego procesu przejęcia, negocjacji oraz integracji niezależnych dotąd spółek.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie rad nadzorczych, zarządy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy
ds. rozwoju, strategii, inwestycji, główni księgowi, inwestorzy prywatni, kadra kierownicza
i specjaliści działów finansowych, inwestycyjnych i księgowych.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00) – Proces transakcji M&A

1. Wstęp – cele seminarium.
2. Test wprowadzający.
3. Co determinuje wartość przedsiębiorstwa?
Dyskusja moderowana
4. Jak zwiększyć wartość poprzez konsolidację? Aspekty strategiczne w transakcjach fuzji i przejęć.
5. Jakie są typy i formy transakcji M&A? Który z nich jest najkorzystniejszy?
6. Jakie są typowe motywy nabywcy przedsiębiorstw?
Ćwiczenie
7. Jakie są kluczowe ryzyka w transakcjach fuzji i przejęć? Główne przyczyny niepowodzeń.
Dyskusja moderowana
8. Proces transakcyjny z punktu widzenia kupującego i sprzedającego – kamienie milowe.
Przykłady z praktyki
9. Jak przeprowadzić analizę strategiczną wyselekcjonowanych kandydatów do nabycia, bądź podmiotu przeznaczonego do sprzedaży?
10. Jak oszacować efekty synergii?
Ćwiczenie
11. Integracja popołączeniowa – klucz do budowy wartości przedsiębiorstwa.
12. Jaki powinien być sposób i zakres integracji przedsiębiorstw?
13. Jak zbudować skuteczny plan integracji?
14. Szybka reorganizacja czy stopniowa restrukturyzacja? Którą strategię integracji wybrać?
Dyskusja moderowana
15. Co decyduje o sukcesie działań integracyjnych?
Przykłady i ćwiczenia

Drugi dzień (9.00 – 17.00) – Wycena transakcji M&A i niezbędna dokumentacja

1. Obszary i kwestie negocjacyjne.
2. Jak przygotować się do rozmów negocjacyjnych z akcjonariuszami, zarządami i pracownikami?
Dyskusja moderowana
3. Co to jest due-diligence i jak efektywnie poprowadzić ten proces?
4. Jaki powinien być zakres due-diligence?
Przykłady z praktyki
5. Jak sprawnie przeprowadzić proces formalnego badania sytuacji finansowej, podatkowej oraz prawnej i środowiskowej spółek przed planowaną transakcją?
6. Jak oszacować wartość spółki przejmowanej? Wycena jako narzędzie w negocjacjach.
7. Jak można dokonać wyceny kandydata, co należy uwzględnić, czego unikać?
8. Podstawowe metody wyceny i pomiaru wartości firmy.
Dyskusja moderowana
9. Skąd wziąć środki na finansowanie transakcji fuzji i przejęć?
10. Kiedy należy sfinansować zakup długiem, gotówką, akcjami?
Przykłady z praktyki
11. Dokumentacja w transakcjach fuzji i przejęć.
12. Co powinno zawierać memorandum informacyjne?
Przykłady z praktyki
13. Jak skonstruować list intencyjny? Wstępna i wiążąca oferta nabycia.
14. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przygotowywaniu umów?
Przykłady z praktyki
15. Fuzje i przejęcia na giełdzie papierów wartościowych.
Dyskusja moderowana
16. Opłacalność transakcji M&A.
17. Przyczyny niepowodzeń transakcji fuzji i przejęć.
18. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru doradztwa finansowego i strategicznego. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Partner i członek zarządu w firmie doradczej Navigator Capital oraz wiceprezes Domu Maklerskiego Nawigator. Były Dyrektor ds. Transakcji Kapitałowych w Domu Inwestycyjnym IPOPEMA. Wcześniej pracował w Credit Lyonnais i Arthur Andersen.

Doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw oraz prywatyzacjach. Ponadto kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Usługi doradcze świadczył m.in. dla: PKM Duda; Pamapol, Koelner, Unimil, Star Foods, Mróz, Telmax; Sterprojekt, Animex, Polifarb Cieszyn Wrocław. Jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach giełdowych.

Uzyskał tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktoryzował się w 2000 roku w Szkole Głównej Handlowej.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte pn. „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa” oraz „Finansowanie rozwoju firmy – giełda (IPO) czy rynek prywatny?”.

Wydarzenia towarzyszące:

Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 950 zł + 23% VAT / os - przy zgłoszeniu jednej osoby z firmy
  • 2 750 zł + 23% VAT / os. - przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa