Szkolenie: Gmina a prawo antymonopolowe

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gmina-a-prawo-antymonopolowe-47142-id193

Informacje o szkoleniu

 • Gmina a prawo antymonopolowe


  ID szkolenia: 47142
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne
  Centrum Konferencyjne
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 06.02.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17
 • Organizator szkolenia:

  Agencja SEDNO Sp. z.o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących sytuacji prawnej Gminy i przedsiębiorstw gminnych na gruncie prawa antymonopolowego i w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz skutków związanych z naruszeniami tego prawa.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy urzędów gmin, których dotyczą zagadnienia prawa antymonopolowego.

Program szkolenia:

I. Prawo antymonopolowe - zagadnienia ogólne:

1.1. Ustawodawstwo antymonopolowe;
1.2. Regulacje europejskie (wspólnotowe);
1.3. Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007r.

II. Gmina jako podmiot prawa antymonopolowego:

2.1. Podmioty prawa antymonopolowego;
2.2. Rozszerzone pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w stosunku do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
2.3. Gmina i jej jednostki jako strony w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

III. Porozumienia ograniczające konkurencję:

3.1. Formy porozumień;
3.2. Porozumienia pionowe i poziome;
3.3. Zakazane porozumienia z udziałem Gminy;

IV. Nadużycie pozycji dominującej:

4.1. Pozycja dominująca i monopolistyczna;
4.2. Rodzaje nadużyć:

narzucanie nieuczciwych cen;
uprzywilejowanie niektórych uczestników rynku;
umowy wiązane;
przeciwdziałanie konkurencji;
narzucanie uciążliwych warunków umów;
podział rynku.

V. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

5.1. Postępowanie wyjaśniające a antymonopolowe
5.2. Wszczęcie postępowania antymonopolowego;
5.3. Postępowanie dowodowe (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych);
5.4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu antymonopolowym;
5.5. Sankcje administracyjne z tytułu naruszenia ustawy;
5.6. Kary pieniężne: rodzaje, przesłanki i procedura ich nakładania;

VI. Procedura odwoławcza:

6.1. Wymogi odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
6.2. Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
6.3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym;
6.4. Apelacja i kasacja.

Informacje o prelegentach:

Zygmunt Rajchemba

Prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiada certyfikat z zakresu prowadzenia szkoleń uzyskany w ramach unijnego programu „UE Transition Facility Project - Poland, United Kingdom, Denmark”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 - netto

Cena zawiera:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak

Wydarzenie: Gmina a prawo antymonopolowe