Szkolenie

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Słuchacze ugruntują i poszerzą także wiedzę dotyczącą odpowiedzialności oraz obowiązków nałożonych na kierowników oraz służby finansowe jednostek samorządu terytorialnego.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
*
Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego
*
Główni księgowi oraz księgowi jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
*
Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
*
Pracownicy komórek finansowo-księgowych
*
Audytorzy wewnętrzni, osoby wykonujące czynności kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego

Program szkolenia

1. Podstawy prawne oraz główne pojęcia dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
1. Obowiązujące przepisy z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
2. Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
1. Budżet i plany finansowe
2. Zarządzanie majątkiem
3. Sprawozdawczość; Nowe procedury zatwierdzenia sprawozdań finansowych i budżetowych w j.s.t.
3. Kontrola zarządcza
1. Istota kontroli zarządczej
2. Najważniejsze standardy kontroli zarządczej obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Procedury kontroli zarządczej
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Praktyczne wdrożenie systemu kontroli zarządczej

4. Dyscyplina finansów publicznych
1. Pojęcie oraz podstawy prawne odnoszące się do dyscypliny finansów publicznych
2. Obowiązki kierownika oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czas trwania

8 h

Prelegenci

Cytat
Doc. dr Małgorzata Jaremko - Absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studium Prawa Europejskiego (kierunek: Administracja Publiczna). Odbyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w AE w Poznaniu. Po obronie doktoratu zajęła się tematyką samorządu terytorialnego w Polsce. Zatrudniona na stanowisku docenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Autorka wielu publikacji m.in. na temat planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego oraz uczestnik konferencji dot. finansowania działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczony i wielokrotnie nagradzany dydaktyk. Praktyk, od 2004 r. zatrudniona w jednostce samorządu terytorialnego.

Gdzie i kiedy

Poznań 28 czerwca 2011
CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
369zł/os brutto
300 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, możliwość bezpłatnego parkowania, materiały szkoleniowe, całodzienny catering, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań
ul. Bociania 34
woj. wielkopolskie
CADiTI - Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych - jest nowoczesną firmą szkoleniową dla wymagających. Wartość firmy tworzona jest przez aktywnych ludzi, ich wysokie kompetencje, pasje oraz potencjał. Zmotywowani, doskonale przyg...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenia oraz bliższe informacje znajdą Państwo na stronie www.caditi.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań ul. Bociania 34
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!