Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-63234-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zmiany produkcji i sprzedaży, wywołujące zmiany przepływów materiałowych i wyrobów gotowych - tworzą złożone wymagania wielkości, asortymentu, czasu i lokalizacji utrzymania zapasów oraz ich obsługi w procesach magazynowych. Koszty w gospodarce zapasami i magazynowej, niezawodność i sprawność operacji, dostępność towarów oraz sprawna organizacja przyjęć czy wydań magazynowych, są zawsze aktualnym zagadnieniem zabezpieczenia produkcji i sprzedaży. Efektywne zarządzanie poziomem i odtwarzaniem zapasów oraz wielkości zamówień i częstotliwość dostaw, bezpośrednio wpływają na wymagania pojemności i przepustowości magazynu. Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa - w procesach zaopatrzenia, kooperacji produkcyjnej czy dystrybucji - przekładają się w przedsiębiorstwach na poprawę ich konkurencyjności rynkowej, a obniżenie kosztów umożliwia wzrost rentowności produktów i klientów..

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach.

Program szkolenia:

 ORGANIZACJA MAGAZYNU, PROCESÓW I PRZEPŁYWU ŁADUNKU.

1. Charakterystyka procesów i operacji magazynowych:

 • przyjęcia,
 • składowania,
 • kompletacji,
 • wydania.

2. Zadania pracowników i zakres obowiązków/odpowiedzialności.

3. Kontrola procesów magazynowych i przepływu ładunku.

4. Kontrola zapasów magazynowych:

 • inwentaryzacja w magazynie – ciągła i okresowa,
 • etapy i czynności procesu inwentaryzacji.
 • organizacja inwentaryzacji.
 • dokumenty inwentaryzacyjne.
 • spis z natury.
 • zadania magazynu w zakresie inwentaryzacji.

5. Dokumenty magazynowe::

 • obrotu magazynowego – przyjęcia, wydania, przesunięć magazynowych,
 • planowania pracy magazynu w strefach magazynowych,
 • organizacji magazynu – instrukcja magazynowania i regulamin organizacyjny.

6. Infrastruktura, wyposażenie i sprzęt magazynowy.

7. Systemy informatyczne zarządzania magazynem klasy WMS.

8. Wymiarowanie i analiza projektowa magazynu.

9. Controlling i analiza kosztów gospodarki magazynowej.

II. ZARZĄDZANIE I GOSPODARKA ZAPASAMI.

1. Polityka utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie.

2. Rodzaje, potrzeby i funkcje zapasów.

3. Klasyfikacja przepływów materiałów/towarów:

 • klasyfikacja wartości i rotacji zapasów metodą ABC. Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC,
 • klasyfikacja regularności zużycia (wydań magazynowych) metodą XYZ.

4. Analiza kosztów utrzymania i odtwarzania zapasów.

5. Zarządzanie zapasami (w tym sterowanie push i pull):

 • parametry operacyjne sterowania zapasami i realizacji dostaw,
 • planowanie wg potrzeb produkcji - MRP,
 • zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
 • metody sterowania zapasami – planowanie wielkości zamówienia i częstotliwość dostaw,
 • przegląd ciągły i okresowy zapasów.

6. Controlling zarządzania zapasami.

7. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.