Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne-75924-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Program Szkolenia

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.    

a) Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
b) Omówienie głównych elementów warsztatów.
c) Wymiana doświadczeń Uczestników szkolenia.
d) Analiza oczekiwań Uczestników warsztatów.


2. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH.
a) Logistyka a system logistyczny.
b) Definicja, funkcje i rodzaje magazynu.
c) Centra dystrybucyjne i logistyczne.


3. INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA.
a) Infrastruktura, sprzęt i urządzenia magazynowe.
b) Współzależność pomiędzy elementami infrastruktury magazynowej.
c) Podstawy BHP prac magazynowych.
d) Innowacyjne metody składowania zapasów.
e) Właściwe rozmieszczenie zapasów w magazynie.
f) Wymagania prawne w zakresie elementów wyposażenia.


4. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE.
a) Pojęcie jednostki ładunkowej.
b) Funkcje opakowań.
c) System wymiarowy opakowań.


5. PROCESY MAGAZYNOWE.
a) Procesy w magazynach, właściciele procesów.
b) Wymiarowanie przepływów w magazynie.
c) Kompletowanie wysyłek.
d) Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.
e) Właściwy obieg dokumentacji magazynowej.


6. KOSZTY MAGAZYNOWANIA.
a) Pojęcie kosztów magazynowania.
b) Klasyfikacja kosztów magazynowania.
c) Koszty a wynik finansowy firmy.


7. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM.
a) Inwentaryzacja zapasów magazynowych.
b) Wskaźniki ilościowe i jakościowe realizacji procesów magazynowych.
c) System wskaźników i mierników oceny pracy magazynów.


8. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ.
a) Definicja i funkcje zapasu w przedsiębiorstwie.
b) Klasyfikacja zapasów.
c) Zarządzanie zapasami jako podstawowy problem logistyki. 
d) Metody prognozowania zapasów
e) Nowoczesne rozwiązania usprawniające prognozowanie i sterowanie zapasami.


9. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI. 
a) Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia. 
b) Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.
c) Zakupy i sprawozdania finansowe.
Standardy zakupowe dla grup kapitałowych.
d) Regulacje i ograniczenia prawne. 
e) Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki. 


10. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW. 
a) Efektywne procesy nabywania towarów i usług. 
b) Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów. 
c) Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.
d) Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie. 


11. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI. 
a) Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.
b) Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.
c) Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami. 
d) Umowy jakościowe i ich specyfikacje.
e) Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych. 


12. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW. 
a) Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
b) Insourcing/outsourcing - make or buy?.
c) Wykres analizy kosztów produktów.
d) Analiza korelacji danych. 


13. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
a) Proces realizacji audytów dostawców.
b) Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów. 
c) Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego. 


14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA.
a) Rodzaje odpowiedzialności. 
b) Podstawy prawne.
c) Naruszenie obowiązków pracowniczych.
d) Odpowiedzialność materialna personelu magazynowego.


15. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW - DYSKUSJA MODEROWANA. 

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-


Wydarzenie: Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.