Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-magazynowa-jako-element-efektywnego-zarzadzania-logistyka-13563-id127

Informacje o szkoleniu

 • Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką


  ID szkolenia: 13563
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  30.09-01.10.2017
  09-10.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy niższych szczebli, w szczególności:
• pracownicy działów magazynowania,
• pracownicy działów logistyki,
• pracownicy działów utrzymania ruchu,
• pracownicy działów zaopatrzenia,
• pracownicy działów dystrybucji.

Program szkolenia:

Program:

· Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw

· Rola gospodarki magazynowej w organizacji

· Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania

· Budynki i sprzęt magazynowy

· Organizacja magazynu i prac magazynowych

· Doskonalenie procesów magazynowych

· Wykorzystanie przestrzeni magazynowej – metody rozmieszczenia produktów, stosowanie nowoczesnego wyposażenia pomocniczego

· Metody rozmieszczania i identyfikacji produktów w magazynie

· Obieg informacji w magazynie oraz między magazynem a pozostałymi komórkami organizacji

· Pomiar efektywności gospodarki magazynowej i kalkulacja kosztów magazynowania

Ćwiczenia:

Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie),
Ćwiczenie projektowe – rozbudowane ćwiczenie polegające na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w pewnym przedsiębiorstwie.
Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Wydarzenia towarzyszące:

APQP - WDRAŻANIE NOWEGO PRODUKTU DO PRODUKCJI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką