Szkolenie

Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Wrocław, 28 marca 2014 r. - SOP 14357
Łódź, 4 kwietnia 2014 r. - SOP 14358
Katowice, 23 kwietnia 2014 r. - SOP 14359
Warszawa, 25 kwietnia 2014 r. - SOP 14360

W trakcie szkolenia umówione zostaną główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, zadania pracowników magazynu, dokumentacja magazynowa, inwentaryzacja magazynów. Znajomość procedur, zasad związanych z organizacją magazynu pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Funkcjonowanie magazynu:
a) struktura organizacyjna magazynu,
b) organizacja pracy magazynu.
c) nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe:
d) podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej,
e) zakres tematyczny instrukcji magazynowej,
f) zakres tematyczny Regulaminu Pracy Magazynu,
g) wymagania norm ISO w zakresie organizacji gospodarki magazynowej.

2. Struktury organizacji gospodarki magazynowej.
3. Wyposażenie magazynowe:
a) klasyfikacja wyposażenia,
b) urządzenia do składowania,
c) środki transportu magazynowego,
d) pomocnicze urządzenia magazynowe,
e) technologia i organizacja prac magazynowych,
f) technologia magazynowania.

4. Metody magazynowania.

5. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów:
a) odbiór wyrobów i materiałów,
b) odbiór przesyłek kolejowych,
c) odbiór przesyłek samochodowych,
d) odbiór przesyłek pocztowych,
e) inne formy odbioru,
f) odbiór jakościowy,
g) postępowanie reklamacyjne,
h) zasady wystawiania upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu,
i) przyjęcie wyrobów i materiałów,
j) wydanie wyrobów i materiałów,
k) przechowalnictwo towarów.

6. Podstawowe czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania:
a) urządzenia do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach,
b) wybrane problemy składowania towarów sypkich, kawałkowych i bryłowych.

7. Wydajność i koszty magazynowania.

8. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów:
a) zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów,
b) dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dowodów,
c) dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów oraz depozytów do magazynu,
d) dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu,
e) organizacja gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w magazynach.

9. Personel magazynowy - prawa, obowiązki i zakresy czynności:
a) podstawowe stanowiska - zakresy czynności,
b) kierownik zespołu magazynów,
c) rola i zadania kierownika magazynu,
d) magazynier,
e) pozostali pracownicy,
f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych,
g) uprawnienia pracowników magazynowych,
h) obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera.

10. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych:
a) ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników,
b) odpowiedzialność indywidualna.

11. Inwentaryzacja w magazynach - zasady i wskazówki praktyczne:
a) istota, cel i podstawa inwentaryzacji,
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) metody i zakres inwentaryzacji,
d) rodzaje i formy inwentaryzacji,
e) organizacja prac inwentaryzacyjnych i etapy inwentaryzacji,
f) zakres zadań osób i komórek organizacyjnych w zakresie inwentaryzacji,
g) etapy inwentaryzacji,
h) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz przyczyny ich powstania,
i) typowe nieprawidłowości występujące w trakcie prac inwentaryzacyjnych,
j) weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych,
k) zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej.

12. Koszty magazynowania.

13. Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej:
a) istota i cel oceny gospodarki magazynowej,
b) metody oceny gospodarki magazynowej,
c) mierniki syntetyczne oceny gospodarki magazynowej,
d) mierniki analityczne oceny gospodarki magazynowej.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Gabriela Suski-Borek - absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 kwietnia 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540zł/os + 23% VAT.
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!