Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych

O szkoleniu

System logistyczny przedsiębiorstwa jest bardzo złożony, a jego analiza wymaga wyodrębnienia części składowych. Do głównych podsystemów logistycznych przedsiębiorstwa, wyodrębnionych w oparciu o kryterium podziału funkcjonalnego należą:

logistyka zaopatrzenia,
logistyka produkcji,
logistyka dystrybucji.

W każdym z tych elementów znajdują się magazyny, stanowiące integralną część łańcucha logistycznego. Jest to bardzo istotny element, ponieważ koszty magazynowania i obsługi zapasów stanowią według różnych źródeł od 16 do 25% kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. System magazynowania i obsługi zapasów to skoordynowana w czasie i przestrzeni działalność polegająca na gromadzeniu, przechowywaniu i obsłudze zapasów, w specjalnie do tego celu przeznaczonych placach i budynkach z wykorzystaniem wymaganego wyposażenia technicznego.

Główna rola systemu magazynowania jako elementu systemu logistycznego wynika zasadniczo z konieczności zaspokajania następujących potrzeb:

zmniejszenie kosztów transportu produktów,
koordynacja wielkości podaży i popytu,
wspomaganie procesów produkcyjnych,
wspomaganie procesów dystrybucyjnych.

Zadaniem systemu logistycznego jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie zapasów, ale również ich obsługa. W związku z powyższym do najważniejszych funkcji systemu magazynowania zaliczamy m.in.:

utrzymanie zapasów,
manipulacja zapasami.

Zadania systemu magazynowania i obsługi zapasów, związane będą z określonymi wielkościami zapasów i miejsc ich przechowywania w całym łańcuchu logistycznym. Warunkiem powstania takich miejsc utrzymania zapasów jest ekonomicznie uzasadniony sposób rozmieszczenia sieci budynków, przeznaczonych na magazyny oraz ich optymalnego zagospodarowania, dla uzyskania maksymalnej kubatury składowania oraz minimalizacji manipulacji towarów w pomieszczeniach magazynowych. Optymalne rozplanowanie i konstrukcja magazynów w przedsiębiorstwach będzie różna w zależności od składowanego towaru, zasobów finansowych przedsiębiorstwa, otoczenia konkurencyjnego i potrzeb klientów. Menadżerowie logistyki oraz osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową powinni ponadto dokonać analizy powiązań, między kosztami siły roboczej, kosztami urządzeń, kosztami przestrzeni oraz kosztami procesów informatycznych. Niezwykle ważną sprawą, dla przedsiębiorstwa jest skuteczne i efektywne rozplanowanie magazynów. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie końcowe zostanie wybrane przez przedsiębiorstwo, jest niezmiernie ważne aby umożliwiało ono jak najpełniejsze i najefektywniejsze wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni składowania. W chwili obecnej wiele przedsiębiorstw boryka się z brakiem odpowiedniej przestrzeni składowania w związku ze zwiększeniem produkcji oraz asortymentu towarów. Zasadniczym zadaniem tego szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień związanych z funkcjonowaniem magazynów oraz ich modernizacja (poprawa organizacji działań) do spełnienia wyżej wymienionych celów. Pakiet zarządzania logistycznego magazynami jest skierowany do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców, brygadzistów, kierowników zmian i innych pracowników magazynowych).

Zasadniczy cel szkolenia jest podporządkowany usprawnieniu funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu wydajnych możliwości składowania i optymalizacji przepływu towarów w poszczególnych rodzajach magazynów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

Program szkolenia

 1. Miejsce rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
  • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw,
  • miejsce i struktura gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
 2. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie 
  • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, 
  • zakresy obowiązków, 
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych, 
  • obieg informacji, 
  • uwarunkowania funkcjonowania.
 3. Poziom i asortyment zapasów:
  • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ, inne), 
  • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania, 
  • dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju przechowywanych zapasów.
 4. Technologia operacji magazynowych:
  • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, 
  • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, 
  • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 5. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
  • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, 
  • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, 
  • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.
 6. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej 
  • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej, 
  • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, 
  • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 
  • realizacja procedur inwentaryzacyjnych, 
  • kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzowanych zapasów
  • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych, 
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych. 
 7. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
  • metoda stałych miejsc składowych, 
  • metoda wolnych miejsc składowych, 
  • metody mieszane, 
  • metody kompletacji zapasów.
 8. Metody składowania zapasów:
  • organizacja tradycyjnych metod składowania, 
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów, 
  • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach.
 9. Wyposażenie techniczne magazynów:
  • certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów, 
  • dokumentacja eksploatacyjna wyposażenia technicznego,
  • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
  • zasady doboru wyposażenia technicznego do realizacji operacji magazynowych.
 10. System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
  • unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań, 
  • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.
 11. Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych: 
  • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej, 
  • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania, 
  • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp, 
  • obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 12. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania oraz towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
  • zasady znakowania ładunków w magazynach, 
  • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
  • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN),
  • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.
 13. Normatywy projektowe wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
  • potrzeby przestrzeni składowej, 
  • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów, 
  • analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.
 14. Przeprojektowanie magazynów istniejących: 
  • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie, 
  • zasady przeprojektowania, 
  • obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie, 
  • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb powierzchni i sprzętu).
 15. Projektowanie magazynów nowo planowanych:
  • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów, 
  • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
  • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.
 16. Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
  • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, 
  • wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach, 
  • ocena przyjętych usprawnień.

Czas trwania

3 dni - 24 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Kasprowy***

34-500 Zakopane

Szymaszkowa

woj. małopolskie

Hotel Novotel Centrum Katowice****

40-202 Katowice

al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Mercure Poznań Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Hotel Best Western Efekt Express Kraków****

31-323 Kraków

Opolska 14

woj. małopolskie

Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***

80-341 Gdańsk

Kapliczna 30

woj. pomorskie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Hotel Novotel Marina***

80-342 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****

02-180 Warszawa

Aleja Krakowska 235

woj. mazowieckie

Hotel Mercure Kasprowy***

34-500 Zakopane

Szymaszkowa

woj. małopolskie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2110 zł.
1 810
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!