Szkolenie

GOSPODARKA MATERIAŁOWA. METODY ZARZĄDZANIA I REDUKCJI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

O szkoleniu

Szkolenie ukierunkowane jest na pogłębienie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie:
- oceny i analizy zapasów w przedsiębiorstwie
- określania optymalnych ilości zapasów dostosowywanych do potrzeb
produkcyjnych i rynkowych, określania zapasów maksymalnych oraz
zapasów bezpieczeństwa
- wykorzystania różnych technik zarządzania zapasami
- opracowania systemu kontroli zapasów
- oceny kosztów zamrożonych kapitałów
W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i zarządzaniu zapasami.
Kto powinien wziąć udział?
Kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się analizą, planowaniem i kontrolą funkcjonowania elementów łańcucha logistycznego, gospodarowaniem zapasami środków materiałowych, zaopatrzeniem i dystrybucją.

Program szkolenia

1. MIEJSCE I ORGANIZACJA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W ODNIESIENIU DO ZAŁOŻEŃ LOGISTYKI
- czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie gospodarki materiałowej,
- zadania szczegółowe gospodarki materiałowej.
2. PROBLEMY DECYZYJNE W SFERZE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
- wybór strategii zarządzania zapasami,
- czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
- przyczyny gromadzenia zapasów,
- cykl realizacji dostaw,
- podział zapasów według różnych punktów odniesienia,
- rodzaje problemów decyzyjnych (wytworzyć czy kupić, ile kupić, gdzie kupić, kiedy kupić),
- modele sterowania zapasami.
3. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- rodzaje potrzeb,
- uwarunkowania planowania potrzeb materiałowych,
- metody wykorzystywane w planowaniu potrzeb materiałowych.

4. WPŁYW POPYTU NA WIELKOŚĆ I STRUKTURĘ ZAPASÓW
- rodzaje popytu i ich wpływ na strukturę i poziomy zapasów,
- cykl życia produktu,
- standardy obsługi klienta jako baza do analizy zapasów w przedsiębiorstwie,
- poziomy obsługi klienta.
5. ANALIZA I OCENA POZIOMU POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZAPASÓW
- kształtowanie się wielkość zapasów w przyjętym okresie czasu,
- zapasy bieżące,
- zapasy bezpieczeństwa,
- ustalenie czasu złożenia zamówienia (kiedy złożyć zamówienie na kolejną dostawę lub kolejną partię wyrobu gotowego),
- wpływ poziomów obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
- problematyka nieterminowych dostaw i jej wpływ na wielkość zapasów,
- poziom zapasów maksymalnych.
6. PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW SUROWCÓW I WYROBÓW GOTOWYCH
- cele i zadania prognozowania,
- metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów,
- prognozowanie krótkoterminowe,
- prognozowanie średnioterminowe,
- prognozowanie długoterminowe,
- prognozowanie sezonowe.
7. ANALIZA I OCENA KOSZTÓW ZAPASÓW ORAZ ICH WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
- koszty gromadzenia zapasów,
- koszty utrzymania zapasów,
- koszty braku zapasów,
- utracone przychody.
8. WIELKOŚCI I STRUKTURA ZAMAWIANYCH PARTII DOSTAW
- czynniki wpływające na wielkość dostaw,
- metody wykorzystywane przy analizie i ustaleniu wielkości dostaw,
- kalkulacja ekonomicznych wielkości partii dostaw.
9. MOŻLIWOŚCI USPRAWNIEŃ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
- wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
- analiza i ocena usprawnień.

Czas trwania

Liczba zajęć - 21 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Sławomir Kempka - Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska na temat optymalizacji procesów logistycznych), znany specjalista z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsiębiorstw, który doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce jak również w Anglii, Francji, Niemczech i Belgii. Ceniony konsultant i doradca wielu przedsiębiorstw, dla których opracowywał i wdrażał projekty z zakresu Logistyki. Autor prac naukowo-badawczych, kilkunastu artykułów w literaturze fachowej, prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach logistycznych. Charyzmatyczny trener, który od wielu lat prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego wielu przedsiębiorstw polskich oraz międzynarodowych różnej wielkości. Stały współpracownik Masters CSB otrzymujący bardzo wysokie oceny od uczestników naszych szkoleń.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 27 maja 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
netto
1590 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • serwis kawowy • lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!