Gospodarka materiałowa. Organizacja i optymalizacja procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych

O szkoleniu

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji procesów zakupowo-zaopatrzeniowych i magazynowych.
Dlaczego warto wziąć udział?

CELE SZKOLENIA:

 • określenie zadań stawianych przed gospodarką materiałową przedsiębiorstwa,
 • zdefiniowanie gospodarki materiałowej i jej elementów składowych,
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów zaopatrzeniowych i magazynowych,
 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w gospodarce materiałowej,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • określenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • określenie ekonomicznych wielkości dostaw, czasu składania zamówień i organizacji ich przepływu,
 • dokonanie podziału towarów według różnych kryteriów składowania,
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych procesów magazynowych,
 • dostosowanie metod składowania, manipulacji, kompletacji do właściwości składowanych zapasów,
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
 • zmodernizowanie i poprawa organizacji działania magazynów istniejących,
 • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • działu zakupów
 • działu zaopatrzenia
 • logistyków
 • wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

Program szkolenia

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki,
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową,
 • zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
 • uwarunkowania funkcjonowania,
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej.

PODZIAŁ I ASORTYMENT ZAPASÓW

 • podział zapasów według kryterium ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz ich wpływ na zastosowane metody składowania.

ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • ustalenie i ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

EKONOMIKA DOSTAW

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • wielkość zapasów maksymalnych.

ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych.

MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

ORGANIZACJA MAGAZYNÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ

 • rola i miejsce magazynów w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW ZA POWIERZONE MIENIE

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

METODY ROZMIESZCZENIA I KOMPLETACJI ZAPASÓW

 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach,
 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.

METODY SKŁADOWANIA ZAPASÓW

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,

SYSTEM ZNAKOWANIA I IDENTYFIKACJI MIEJSC SKŁADOWANIA ORAZ TOWARÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem GS1 (EAN),
 • wykorzystanie kodów wewnętrznych dla usprawnienia przepływu zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji zapasów w gospodarce materiałowej - techniki RFID.

Czas trwania

2 dni, 9.00-16.30

Prelegenci

Trener Gamma

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa Mysłowicka 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!