Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-odpadami-ewidencja-bdo-oraz-obowiazki-dotyczace-opakowan-wymagania-prawne-oraz-najnowsze-zmiany-od-2020-r-73607-id453

Informacje o szkoleniu

 • Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.


  ID szkolenia: 73607
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Rolnictwo, środowisko Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie zawiera moduł warsztatów w zakresie ewidencji BDO – nowe wymagania prawne od 2020 r.

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

-jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa firmy;
-jakie zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
-jak prowadzić ewidencję oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
-jakie zmiany zostały wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r. i kogo dotyczą;
-jakie pozwolenia oraz zezwolenia należy uzyskać w zakresie gospodarowania odpadami;
-jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
-komu i jak można przekazywać odpady;
-w jakie sposób realizować obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
-jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie,
-rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych,
-współpraca z organizacją odzysku opakowań, na co zwrócić uwagę,
-obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach,
-najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
-najnowsze interpretacje do ustawy,
-przygotowywane zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników:

Otrzymane informacje, poparte przykładami z firm, pomogą:

-zweryfikować dotychczas stosowane procedury zarządzania odpadami oraz ponoszone koszty w zakresie odzysku i recyklingu opakowań,
-zminimalizować ryzyko kar za naruszenie prawa dotyczącego odpadów oraz odpadów opakowaniowych,
-dostosować się do wymagań o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
-przygotować się do wprowadzonych zmian od 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.

Program szkolenia:

Dzień I:

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania

Wprowadzenie

 • powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje oraz przepisy krajowe,
 • kto podlega przepisom ustawy?
 • dla kogo zwolnienia przewiduje ustawa?
 • wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań

Zakres zobowiązań przedsiębiorców

 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
 • nowy rejestr przedsiębiorców
 • zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
 • ewidencja opakowań

Realizacja oraz rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu

 • jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • jak wyliczyć opłatę produktową
 • rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
 • samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • sprawozdania opakowaniowe

Współpraca z organizacją odzysku

 • współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
 • nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

Najnowsze zmiany w przepisach

 • najnowsze zmiany w przepisach
 • najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • najnowsze interpretacje do ustawy

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 

Dzień II

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
 • Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
 • Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
 • Podstawowe definicje i różnice: odpady vs. odpady komunalne

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

 • Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
 • Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
 • Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
 • Okres na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
 • Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
 • Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
 • Obowiązek wpisu do rejestru odpadów (BDO)

Ewidencja i sprawozdawczość

 • Zmiany w zakresie ewidencji odpadów poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach) – likwidacja papierowych KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
 • Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami od 2020 r.
 • Zmiany w sprawozdaniach od 2020 r. (za pośrednictwem BDO)
 • Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2020 r.
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
 • Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 2018 r.

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

 • Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
 • Praktyczne warsztaty ewidencji odpadów BDO
 • Planowane zmiany w przepisach o odpadach

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.