Szkolenie

Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu opakowań. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, dobrych praktyk oraz omówienia najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie zawiera moduł warsztatów w zakresie ewidencji BDO – nowe wymagania prawne od 2020 r.

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

-jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa firmy;
-jakie zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
-jak prowadzić ewidencję oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
-jakie zmiany zostały wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r. i kogo dotyczą;
-jakie pozwolenia oraz zezwolenia należy uzyskać w zakresie gospodarowania odpadami;
-jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
-komu i jak można przekazywać odpady;
-w jakie sposób realizować obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
-jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie,
-rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych,
-współpraca z organizacją odzysku opakowań, na co zwrócić uwagę,
-obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach,
-najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy,
-najnowsze interpretacje do ustawy,
-przygotowywane zmiany w przepisach.

Korzyści dla uczestników:

Otrzymane informacje, poparte przykładami z firm, pomogą:

-zweryfikować dotychczas stosowane procedury zarządzania odpadami oraz ponoszone koszty w zakresie odzysku i recyklingu opakowań,
-zminimalizować ryzyko kar za naruszenie prawa dotyczącego odpadów oraz odpadów opakowaniowych,
-dostosować się do wymagań o odpadach oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
-przygotować się do wprowadzonych zmian od 2020 r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzania oraz planowanie i rozwój.

Program szkolenia

Dzień I:

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania

Wprowadzenie

 • powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje oraz przepisy krajowe,
 • kto podlega przepisom ustawy?
 • dla kogo zwolnienia przewiduje ustawa?
 • wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań

Zakres zobowiązań przedsiębiorców

 • jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
 • nowy rejestr przedsiębiorców
 • zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
 • ewidencja opakowań

Realizacja oraz rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu

 • jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • jak wyliczyć opłatę produktową
 • rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
 • samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • sprawozdania opakowaniowe

Współpraca z organizacją odzysku

 • współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
 • nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

Najnowsze zmiany w przepisach

 • najnowsze zmiany w przepisach
 • najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • najnowsze interpretacje do ustawy

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

 

Dzień II

Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
 • Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
 • Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
 • Podstawowe definicje i różnice: odpady vs. odpady komunalne

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

 • Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
 • Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
 • Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
 • Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
 • Okres na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
 • Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
 • Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?
 • Obowiązek wpisu do rejestru odpadów (BDO)

Ewidencja i sprawozdawczość

 • Zmiany w zakresie ewidencji odpadów poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach) – likwidacja papierowych KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
 • Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
 • Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami od 2020 r.
 • Zmiany w sprawozdaniach od 2020 r. (za pośrednictwem BDO)
 • Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2020 r.
 • Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności

 • Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
 • Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 2018 r.

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach

 • Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
 • Praktyczne warsztaty ewidencji odpadów BDO
 • Planowane zmiany w przepisach o odpadach

Na zakończenie pytania oraz dyskusja.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Wrocław 10-11 grudzień 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 listopad 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 14-15 wrzesień 2020
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 6-7 lipiec 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1350 PLN
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!