Gospodarka odpadami w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian. Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów - POZNAŃ

O szkoleniu

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 560 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 510 zł netto + 23% VAT
Kto powinien wziąć udział?

Pracowników firm i administracji publicznej; specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami i ochrony środowiska selektywnej zbiórki odpadów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarki odpadami. Szkolenie ma na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy pracowników dla celów zawodowych

Program szkolenia

GOSPODARKA ODPADAMI
W świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian
Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami, w tym obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Omówione zostaną również obowiązki wynikające z nowych przepisów wykonawczych jak również wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.
Zaprezentowane zostaną informacje dotyczące obowiązków związanych z wprowadzaniem produktów w opakowaniach
Omówione zostaną także zagadnienia jak i zgłaszane problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Uczestnicy zostaną także poinformowani o przygotowywanych nowelizacjach przepisów.

Ustawa o odpadach - wybrane zagadnienia

¨ Podmioty podlegające pod przepisy ustawy

¨ Pojęcie odpadów

◘ kiedy substancje i materiały są odpadami

◘ substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach

◘ klasyfikacja odpadów

◘ odpady niebezpieczne

◘ produkt uboczny

◘ utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

¨ Plany gospodarki odpadami, funkcjonowanie instalacji regionalnych i do zastępczej obsługi regionów

¨ Wymagania dotyczące transportu odpadów

¨ Zasady magazynowania i zbierania odpadów

¨ Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

◘ komu można przekazywać odpady

◘ zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego odpady

◘ rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami

¨ Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

◘ decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów

◘ podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń

◘ zmiany dotyczące dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

◘ obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów

◘ właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

◘ wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

◘ możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

¨ Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

◘ podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów

◘ zwolnienia z ewidencji odpadów

◘ obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów

◘ wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów

¨ Zasady składania sprawozdań

Nowe przepisy wykonawcze na podstawie ustawy

o odpadach, w tym:

◘ warunki wykorzystywania odpadów na własne potrzeby

◘ odzysk poza instalacjami i urządzeniami

◘ kryteria dopuszczania do składowania

Obowiązki w zakresie wprowadzania opakowań

i produktów w opakowaniach

◘ obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach

◘ zwolnienia z obowiązków, w tym pomoc de minimis

◘ sposoby realizowania obowiązków i ich dokumentowanie

◘ nowe wzory sprawozdań dla opakowań i odpadów opakowaniowych

Problemy dotyczące stosowania ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgłaszane przez uczestników, w tym:

◘ zamówienia wewnętrzne w gospodarce odpadami (in-house)

◘ selektywne zbieranie odpadów

Projektowane zmiany

◘ gospodarka o obiegu zamkniętym – projektowane zmiany prawa UE

◘ zmiana ustawy o odpadach

◘ zmiana stawek opłat za składowanie odpadów

◘ zmiana ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

■ Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

■Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Czas trwania

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00

Prelegenci

Szkolenie prowadzi: Pani MARIA DUCZMAL - radca prawny. Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz pod red. M. Duczmal).
Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Biurowiec Delta

61-719 Poznań

Towarowa 35

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi
560
Cena zawiera:
  • Cena 560 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych
510
Cena zawiera:
  • Cena 560 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch
Zapisz się

Organizator

Konspekt
58-314 Wałbrzych
Palisadowa 43/4
woj. dolnośląskie
Prowadzimy działalność edukacyjną obejmującą swoim zasięgiem teren całego kraju. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń, seminariów i konferencji. Już od ponad 20 lat staramy się spełniać Państwa oczekiwania, zapewniając dostęp do kompleksowej w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji i przekazania szczegółów organizacyjnych. Warunki płatności przelew/gotówka.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Konspekt
58-314 Wałbrzych Palisadowa 43/4
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!