Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-odpadami-w-tym-odpadami-opakowaniowymi-w-przedsiebiorstwie-najnowsze-zmiany-71644-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cele szkolenia
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, których działalność produkcyjna, usługowa lub handlowa wiąże się z wytwarzaniem odpadów oraz z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek krajowy.
Szkolenie w szczególności jest przewidziane dla osób, które odpowiadają w swoich firmach za obszar szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym między innymi za uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenie dokumentów ewidencyjnych, sporządzanie sprawozdawczości, czy też za kontakt z odbiorcami odpadów, organizacjami odzysku oraz organami administracyjnymi i kontrolnymi.

Korzyści dla uczestników
Przekazanie uczestnikom informacji o unijnych i krajowych przepisach prawnych regulujących kwestie związane z gospodarką odpadami i opakowaniami, w szczególności:
• Ustawa o odpadach
• Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
• Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Szkolenie obejmuje najnowsze zmiany prawne dotyczące gospodarki odpadami i kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, jak również odnosi się do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i innych wymogów środowiskowych określonych przez Unię Europejską.
Szkolenie jest przewidziane zarówno dla osób początkujących w temacie, ze względu na szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień, jak również dla osób bardziej doświadczonych, wymagających jedynie uporządkowania i usystematyzowania posiadanej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

I dzień – Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach

1. Podstawowe definicje i terminy prawne związane z opakowaniami.

2. Zasady rozliczania wprowadzanych opakowań (w tym opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych).

3. Publiczne kampanie edukacyjne.

4. Pomoc de minimis w zakresie opakowań.

5. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie opakowań.

6. Obowiązki dystrybutorów w zakresie opakowań.

7. Wymagania wobec organizacji odzysku opakowań oraz izb gospodarczych.

8. Rejestr podmiotów gospodarujących opakowaniami.

9. Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

10. Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy.

II dzień – Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami

1. Podstawowe definicje i terminy prawne.

2. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

3. Uznanie odpadu za produkt uboczny.

4. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zmiany wymogów w celu ich uzyskania lub aktualizacji

5. Dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami.

6. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarki odpadami.

7. Uzyskiwanie wpisów oraz dokonywanie zgłoszeń w rejestrach przedsiębiorców.

8. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

9. Uprawnienia organów kontrolnych.

10. Innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie.

Informacje o prelegentach:

dr Dominika Sułkowska

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland.
Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 zł + VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na górze strony.

Wydarzenie: Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwie - najnowsze zmiany