Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji

O szkoleniu

W trakcie szkolenia poruszymy m.in. zagadnienia: zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne), podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego, zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi, operaty wodnoprawne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę, przekazaną w przystępny i praktyczny sposób, w kontekście obowiązków wynikających z przepisów Prawa wodnego, w związku z prowadzoną działalnością związaną z korzystaniem z zasobów wodnych.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy na temat zasad korzystania z zasobów wodnych w świetle ustawy Prawo wodne
 • Pozyskanie umiejętności oceny w kwestii potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Poznanie niezbędnych wskazówek przydatnych na etapie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy potrzebnej przedsiębiorcom przy prowadzeniu działalności związanej z korzystaniem z zasobów wodnych
 • Pracownicy administracji uzyskają natomiast praktyczną wiedzę z perspektywy prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania pozwoleń wodnoprawnych
 • Omówimy najważniejsze obowiązki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
 • Przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące przestrzegania warunków korzystania z zasobów wodnych
 • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają, na konkretnych przykładach, dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych przepisów Prawa wodnego z punktu widzenia prowadzonej działalności - co będzie pomocne w kontekście wielu zawiłości prawnych związanych z tym tematem
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili określić, jakie pozwolenia wodnoprawnne winni posiadać w związku z prowadzoną działalnością oraz jakie dokumenty złożyć, aby te pozwolenia uzyskać.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy, których działalność jest związana z korzystaniem z zasobów wodnych,
 • Pracownicy działów ochrony środowiska,
 • Pracownicy firm lub biur projektowych wykonujący dokumentację wnioskową,
 • Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
 • Pracownicy administracji zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia

 1. Organizacja i zadania organów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.
 2. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód oraz derogacje od osiągnięcia celów.
 3. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 4. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne).
 5. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego.
 6. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Decyzje wydawane w ramach zgód (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, decyzje zwalniające).
 7. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód. Rodzaje pozwoleń:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód oraz urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 9. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 10. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska. Rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe).
 11. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne.
 12. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (rodzaje, wymagania, zasady sporządzania oraz załączniki).
 13. Źródła pozyskiwania danych przy sporządzania operatów wodnoprawnych.
 14. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 15. Wyznaczanie stron oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 16. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja.
 17. Obowiązki właścicieli urządzeń wodnych.
 18. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód (rodzaje działań podlegających zgłoszeniu, dokumenty, sprzeciw organu).
 19. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
 20. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne (pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowe do środowiska).
 21. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 22. Analiza przypadku.
 23. Konsultacje.   

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!